Skip to main content

På Klinisk sygepleje vil du få mulighed for at arbejde med patient-, pårørende-, sygeplejerske- roller og kompetencer samt centrale begreber som sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og palliation, samt brugerdreven innovation og teknologi relateret til klinisk sygepleje.

De patientnære problemstillinger og brugerperspektiver udgør en central plads i uddannelsen. Klinisk sygepleje vil være genstand for analyse ud fra forskellige tilgange og perspektiver.

Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje integrerer dette med en stærk akademisk profil inden for videnskabelige metoder. Du opnår konkret viden, nye færdigheder og kompetencer. Alt sammen redskaber du skal bruge for at kvalitetsudvikle, evidensbasere, udvikle og lede projekter i klinisk sygeplejepraksis eller som kan bruges generelt i stillinger indenfor det sundhedsrelaterede område. 

Hør Hanne Toft Christiansen og Mathilde Meedom Hermansen, som begge studerer Klinisk sygepleje på den ordinære kandidatuddannelse, fortælle om uddannelsen.

  

Derfor skal du læse...

  • Du får en bred indsigt i klinisk sygepleje gennem de tre spor: det samfundsvidenskabelige, det forskningsmetodologiske og det sygeplejevidenskabelige.
  • Klinisk sygepleje kvalificerer dig til ansættelse indenfor staten, regioner, kommuner, hospitaler, samt uddannelsesinstitutioner og private organisationer fx patientforeninger og private virksomheder.