Skip to main content

Om erhvervskandidaten i Klinisk sygepleje

En erhvervskandidat i Klinisk sygepleje kan du læse samtidig med, at du er i job, da uddannelsen er tilrettelagt på deltid over fire år. Du får altså den samme uddannelse som den tilsvarende kandidatuddannelse på fuldtid.

Det betyder, at:

 • Du får styrket din faglighed som sygeplejerske og dine kompetencer i arbejdet med patienter, pårørende og kolleger.
 • Du får mulighed for at arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og palliation samt brugerdrevet innovation og teknologi relateret til klinisk sygepleje.

De patientnære problemstillinger og brugerperspektiver indtager en central plads i uddannelsen, hvor klinisk sygepleje vil blive analyseret ud fra forskellige tilgange og synsvinkler.

Uddannelsen har herudover en stærk akademisk profil med fokus på videnskabelige metoder, som giver dig værktøjerne til at udvikle, forbedre og lede projekter i klinisk sygeplejepraksis på et evidensbaseret grundlag.

De færdigheder og den viden, du opnår med en erhvervskandidat i klinisk sygepleje, kan du desuden også anvende i andre stillinger indenfor sundhedsområdet.

Derfor skal du læse Klinisk sygepleje

 • Du får en bred indsigt i klinisk sygepleje gennem:
  • Et samfundsvidenskabeligt spor.
  • Et forskningsmetodologisk spor.
  • Et sygeplejevidenskabeligt spor.

 • Du får en akademisk profil med værktøjer og kompetencer til at:
  • Bidrage på et videnskabeligt niveau og præge udviklingen i praksis.
  • Få forskning ud fra praksis og tilbage og forbedre praksis.
  • Inddrage viden og teknikker, som kan skabe gode rammer i praksis.

 • Du kan læse samtidig med, du er i job, da uddannelsen er på deltid.
 • Du får den samme uddannelse som kandidatuddannelsen på fuldtid.

 • Mød de studerende

  Karin og Luise fortæller om uddannelsen

  Karin Lauridsen og Luise Bjergsted studerer begge på erhvervskandidaten i Klinisk sygepleje. I videoen fortæller de om uddannelsen.

Hvad kendetegner en erhvervskandidat?

Hvad kendetegner en erhvervskandidat?

 • Du kan læse samtidig med, at du er i job, da uddannelsen er tilrettelagt på deltid over 4 år.
 • Du får den samme uddannelse som den tilsvarende kandidatuddannelse på fuldtid.
 • Du skal enten være i relevant job minimum 25 timer ugentligt, have en relevant iværksættervirksomhed eller en selvstændig etableret virksomhed. For alle virksomheder gælder det, at de skal have et gyldigt dansk CVR-nummer.
 • Du skal ikke betale for uddannelsen, medmindre du kommer fra et land uden for EU/EØS eller fra Schweiz.
 • Du kan ikke få SU til uddannelsen.