Skip to main content

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en relevant bacheloruddannelse.

Du kan søge ind, hvis du har følgende bacheloruddannelser: 

 • Erhvervsøkonomi, HA, fra SDU og andre danske universiteter
 • HD i Regnskab og økonomistyring (HD-R) eller Finansiering (HD-F) fra SDU og andre danske universiteter under forudsætning af supplering med fag på i alt 20 ECTS. Læs nærmere på vores side om supplering til cand.merc.aud. 

Har du en tilsvarende uddannelse?

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende uddannelse som minimum indeholder 75 ECTS inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, herunder minimum følgende fagområder:

 • 5 ECTS i Mikroøkonomi
 • 5 ECTS i Organisation
 • 5 ECTS i Statistik
 • 5 ECTS i Yderligere metode til dataanalyse
  - Statistik udover de 5 ECTS eller anden kvalitativ eller kvantitativ metode, herunder matematik eller operationsanalyse. Dataindsamling kan indgå i mindre omfang
 • 5 ECTS i Videnskabsteori og/eller samfundsvidenskabelig metode
  - dette gælder kun, hvis din uddannelse ikke er fra et universitet
 • 5 ECTS i Erhvervsjura
 • 15 ECTS inden for regnskab og finansiering. Både internt og eksternt regnskab  samt finansiering skal indgå.

Supplering 

Hvis du har en relevant uddannelse med minimum 75 ECTS inden for erhvervsøkonomi, men mangler enkelte specifikke fagområder, kan du i nogle tilfælde supplere din uddannelse. Læs mere om reglerne for supplering, når du søger optagelse på cand.merc.aud. 

Krav om relevant beskæftigelse

Udover at have en relevant adgangsgivende bacheloruddannelse, skal du også opfylde kravet om relevant beskæftigelse.
For at opfylde kravet om relevant beskæftigelse skal du dokumentere at være beskæftiget minimum 25 timer om ugen i gennemsnit inden for et af følgende områder:

 • Er beskæftiget i en revisionsfunktion/med revision – det være sig af både private og offentlige virksomheder og institutioner såvel som både ekstern og intern revision.
 • Er beskæftiget i en regnskabsfunktion/med regnskab, som fx controller eller regnskabschef
 • Er beskæftiget med skatteret, som fx fuldmægtig hos SKAT eller skatterådgiver
 • Er beskæftiget med erhvervsret, som fx rådgiver

Der foretages en konkret vurdering af hver enkelt ansøgers eller iværksættervirksomheds opgaveportefølje for at kunne vurdere, om kravet til relevant beskæftigelse er opfyldt. 

Læs mere om kravene til beskæftigelse ved at følge linket her , hvor du også henter de bilag vedr. beskæftigelse, som skal udfyldes og medsendes, når du søger optagelse.  

Krav til sprogkundskaber

Hvis din bachelor ikke er fra SDU, skal du dokumentere dine sprogkundskaber, fx vha. dit gymnasiebevis:

 • Du skal have bestået Engelsk B med minimum 2,0 i karaktergennemsnit
 • Du skal have bestået Dansk A – eller dokumentere, at din bacheloruddannelse er undervist på dansk i Danmark

Hvis du ikke opfylder kravene vha. et dansk eksamensbevis, kan du læse om andre måder at dokumentere dit sprogniveau

Udvælgelseskriterier

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes et pointsystem, der tager udgangspunkt i den adgangsgivende uddannelse, til udvælgelse af alle ansøgere. Der gives:

 • 5 point for at opfylde adgangskravene på forhånd - dvs. at du ikke behøver suppleringsfag
 • 1 point for 10 ECTS inden for regnskab
 • 1 point for 10 ECTS i finansiering
 • 1 point for 10 ECTS i virksomhedsøkonomi/mikroøkonomi
 • 1 point for 15 ECTS inden for metode til kvantitativ analyse (statistik, matematik o.lign)

Ansøgere rangers efter deres pointtal. Hvis der er flere ansøgere med samme pointtal vil et simpelt gennemsnit af beståede fag på bacheloruddannelsen blive brugt til udvælgelse.

Relevante bilag

For at vi kan vurdere din ansøgning, er det vigtigt, at du inkluderer følgende bilag:

 • Dit bachelorbevis, inklusiv en oversigt over alle beståede fag.
 • Hvis du ikke har bestået din bachelor endnu: En underskrevet og stemplet udskrift af dine hidtidige resultater og dine fagtilmeldinger. Indlæser du dine resultater via dataudveksling i ansøgningsportalen, skal du være opmærksom på, at tilmeldte fag ikke inkluderes. Er du tilmeldt fag med relevans for uddannelsens adgangskrav, skal du derfor selv uploade en udskrift af dine tilmeldinger.
 • Dokumentation for evt. bestået eller tilmeldt supplering.
 • Dokumentation for, at du opfylder uddannelsens sprogkrav.
 • Dokumentation for relevant beskæftigelse. Du kan læse nærmere om, hvordan du skal dokumentere din beskæftigelse her.