Skip to main content
DA / EN
Erhvervskandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi på Syddansk Universitet er opbygget med fælles platform for uddannelsens 1. år med tre fagområder, der giver en fælles identitet og start på erhvervskandidatuddannelsen. 

De 2 næste år indeholder profilfag og valgfag, og uddannelsen afslutter med skrivning af kandidatspecialet på det sidste år.

1. og 2. semester:

Fælles fagområder, 30 ECTS
Videnskabelig metode, 10 ECTS:
Faget sikrer dig evne til videnproduktion på højt niveau i henholdsvis videnskabelige standarder og videnskabelig etik.
 Afholdes på 1. semester på profilerne i Kolding og på 2. semester på profilerne i Odense 
 
Strategi, 10 ECTS:
Faget sikrer dig en forretningsorienteret indgang til virksomhedens udviklingsmuligheder og samspillet mellem virksomhedens forskellige funktioner og omgivelser.
Afholdes på 1. semester på Odense profilerne og 2. semester på Kolding profilerne

Erhvervskandidatprojekt (profiler i Kolding) eller organisation (profiler i Odense), 10 ECTS: Faget Foundations of Organization giver dig et dybtgående kendskab til de vigtigste teorier og rammer for organisationer og forskellige metoder til at tackle de udfordringer, organisationer skal reagere på.
Faget Erhvervskandidatprojekt foregår i et samarbejde med en virksomhed (evt. den virksomhed, hvor du er ansat,) og du arbejder gennem projektet med problemstillinger af relevans for virksomhedens nuværende og fremtidige udvikling.Erhvervskandidatprojekt indgår med 5 ECTS på både 1. og 2. semester på Kolding profilerne.Organisation indgår med 10 ECTS på 1. semester på Odense profilerne.

 

3. og 4. semester:

Profilspecifikke fag, 30 ECTS
Du kan under uddannelsens opbygning se skematisk oversigt over fag på de enkelte profiler

  • Strategy and Organization, Odense (engelsksproget)
  • International Business, Odense (engelsksproget)
  • Forretningsorienteret markedsudvikling, Kolding (dansksproget)
  • Økonomi- og processtyring, Kolding (dansksproget)

5. og 6. semester:

Valgfag, 30 ECTS – du har også mulighed for udlandsophold

 

7. og 8. semester:

Speciale, 30 ECTS
Vælger du en erhvervskandidatuddannelse i erhvervsøkonomi får du mulighed for at planlægge dit studium, så du både kan tilgodese dit ønske om at lære nyt og dit behov for at passe dit erhvervsarbejde.

Erhvervskandidatuddannelsen har samme faglige niveau som heltidsuddannelsen, det er samme uddannelse, blot tilpasset forskellig uddannelseslængde.


Fire profiler på erhvervskandidaten i Erhvervsøkonomi

Odense

Kolding