Skip to main content
DA / EN
Erhvervskandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi kombinerer en tæt tilknytning mellem studiet og arbejdslivet og giver dig som studerende den teoretiske overbygning til at kunne indgå i mere specialiserede arbejdsopgaver på din arbejdsplads indenfor eksempelvis forretningsudvikling, strategi, marketing, økonomi og processtyring.
 

Erhvervskandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi:

- Er fleksibel – med relevant erhvervsbeskæftigelse fra din bachelor på min 25 timer om ugen har du mulighed for at tage en kandidatuddannelse på deltid over en 4 årig periode samtidigt med dit job 
- Giver dig en opbygning af viden på uddannelsens første år, hvor du har fag indenfor metode, strategi og virksomhedsprojekt / organisation.
- Er opbygget med mulighed for specialisering fra dit 2. år på uddannelsen på 4 forskellige cand.merc. profiler, i forhold til din karriereudvikling i jobbet.  Du vælger profil på dit 2.semester.
 
På Syddansk Universitet har vi mangeårig erfaring i at udbyde cand.merc. uddannelsen som heltidsuddannelse. Den erfaring bygger vi videre på i erhvervskandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, hvor vi i fag og profilspecialisering har udbygget uddannelsen til at være fleksibel i forhold til både din mulighed for karriereudvikling i virksomheden og virksomhedens mulighed for udvikling af kerneområder og medarbejdernes kompetencer.
 
Gennem kandidatuddannelsen har du mulighed for at kombinere forskellige fag, der kan være med til at tilpasse din uddannelse til din aktuelle og fremtidige jobfunktion.

Læs mere om uddannelsens profiler, som du vælger på dit 2. semester med virkning fra og med dit 2. studieår:


- Strategy and Organisation

 - International Business