Skip to main content

Styrk vejen til toppen

Vil du styrke dine evner til at løse udfordringer og skabe bedre resultater? Med en MBA fra SDU får du redskaberne til at kunne analysere, lede og udvikle din organisation i et samfund præget af kontinuerlige forandringer.

Af Mastersekretariatet, , 24-04-2023

Som MBA-studerende på SDU opbygger du stærke kompetencer i erhvervsøkonomiske og ledelsesmæssige discipliner. Du får koblet teori med praksis og med en MBA-titel på CV’et får du en styrket position både i Danmark og udlandet. 

På MBA får du den nyeste teoretiske viden inden for: 

  • Strategi
  • Forretningsforståelse
  • Økonomistyring
  • Marketing
  • Organisation og ledelse

Du vil desuden møde medstuderende, som du kan knytte til dit professionelle netværk, og derved opbygge en vigtig relation til nuværende og kommende ledere på tværs af brancher og virksomheder. Alt sammen til gavn for din organisation og dit videre karriereforløb.

På uddannelsen lærer du at identificere, analysere og udarbejde løsningsforslag til komplekse økonomiske, administrative og ledelsesmæssige problemstillinger.

Jacob Lyngsie, professor og studieleder

Forskningsbaseret undervisning 

MBA-uddannelsen udbydes af en række internationalt anerkendte forskningsmiljøer ved SDU. Det betyder, at den enkelte underviser aktiv forsker i det emne, han eller hun underviser i, og at undervisningen indeholder den nyeste forskning med direkte relevans for praksis. 

Undervisningens kvalitet indgår altså i et større internationalt netværk, der sikrer, at din uddannelse hele tiden er up-to-date. 
Mellem de enkelte undervisningsgange arbejder du med aktuelle cases og andre opgaver.

Der er således en høj grad af selvstudie, og samarbejdet i studiegrupperne giver dig mulighed for at udveksle erfaringer og få værdifuld indsigt i andre branche, virksomheder og organisationer.

MBA klæder dig blandt andet på til at kunne:

  • Identificere, formulere og analysere erhvervsøkonomiske problemstillinger gennem anvendelse af relevant videnskabelig metode. 
  • Gennemføre undersøgelser, der frembringer et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag til at løse praktiske problemstillinger.  
  • At kunne fortsætte din egen kompetenceudvikling og specialisering, herunder at udvikle dit eget kompetencegrundlag og påtage dig internationale, ledelsesmæssige opgaver og ansvar.  
  • Få en større forståelse af dig selv og dine kompetencer som leder.  

Hvem er uddannelsen for?

Uddannelsen er målrettet nuværende og kommende ledere i private og offentlige organisationer. 

Måske er du allerede leder, men mangler formelle kompetencer på området, eller også har du i forvejen en ledelsesmæssig eller erhvervsøkonomisk uddannelse, men ønsker at få den ajourført inden for bestemte områder.

Mens de studerendes faglige baggrunde er forskellige, deler de alle et ønske om at styrke deres forudsætninger for at lede og udvikle en organisation i et dynamisk videnssamfund.

Redaktionen afsluttet: 24.04.2023