Skip to main content

Master of Public Management

Strategisk ledelse og kommunikation

Formål

Et centralt praktisk og teoretisk tema for ledere i offentlige organisationer er strategisk ledelse og kommunikation. I faget arbejdes der konkret med at udvikle deltagernes forståelse, viden og implementering af strategisk ledelse ud fra en forskningsmæssig tilgang med afsæt i den enkelte leders specifikke ledelsessituation.

Der arbejdes også med kommunikationen af og dermed oversættelsen af det strategiske arbejde ned igennem organisationen. Temaerne vil knytte sig til praksisnære problemstillinger i forhold til strategisk ledelse og kommunikation i lederens hverdag, og der vil undervejs i forløbet blive afprøvet en række konkrete læringselementer fra undervisningen i den daglige praksis ud fra aktionslærings principperne.  

Indhold

  • Teorier og modeller for analyse af den strategiske situation såsom interessent-, swot, portfolio-, five-forces, værdikæde-, nysyntese samt arenaanalyser. 
  • Konkrete strategier til strategisk ledelse såsom differentieringsstrategi, turn around strategi, blue ocean strategi og samarbejdsstrategi, kommunikations- og æstetiseringsstrategi, forandrings- og implementeringsstrategi.  
  • Teorier og modeller for ledelseskommunikation og strategisk kommunikation vedr. retorik, krisekommunikation, pressehåndtering, storytelling/strategiske narrativer og meningsskabelse. 

Fakta om faget

Hvornår?
Efterår

Hvor?
SDU Odense

Fagansvarlig
Kurt Klaudi Klausen

Søg ind

Bliv klogere på adgangskrav, ansøgningsfrister og optagelse.

Se mere