Skip to main content

Master of Public Management

Sommeruniversitet og -seminar

Formål

Sommeruniversitetet undervejs i forløbet har til formål at udbygge deltagernes analytiske og metodiske færdigheder og kompetencer. Gruppevis skriver lederne en seminaropgave på baggrund af en selvvalgt problemstilling.

Forløbet er tilrettelagt som en kollektiv læringsproces. På det indledende internat arbejdes der med at indkredse, afgrænse og analysere en valgte problemstilling, og herunder at foretage begrundede teoretiske og metodiske til- og fravalg samt at anvende de valgte teorier og metoder til at gennemføre en afrundet analyse af problemstillingen.

Afslutningsvis forsvarer gruppen opgaven for resten af holdet. 

Fakta om faget

Hvornår?
Forår

Hvor?
SDU Odense

Fagansvarlig
Niels Opstrup

Søg ind

Bliv klogere på adgangskrav, ansøgningsfrister og optagelse.

Se mere