Skip to main content

Master of Public Management

Projektforløb

Formål

Udviklingsprojektet bygger videre på de kompetencer, der trænes til sommeruniversitetet, og er en trædesten til det afsluttende masterprojekt.

Deltagerne skal i udviklingsprojektet arbejde med en selvvalgt organisatorisk, styringsmæssig eller ledelsesmæssig problemstilling fra deres egen organisation, som de skal analysere selvstændigt. 

Udviklingsprojektet indledes med et kort intensivt undervisningsforløb med fokus på samfundsvidenskabelig metode, og bygger således videre på såvel introduktionsweekenden som sommeruniversitetet. Her vil der også være fokus på udviklingen den enkelte studerendes problemstilling og valg af teoretiske og metodiske tilgange.

Dette følges op af en række vejledningsdage, hvor de studerende sammen med underviseren giver sparring og feedback på hinandens projekter.   

Indhold

  • Ekstensive og intensive forskningsstrategier
  • Undersøgelsesdesign
  • Indsamling, behandling og analyse af kvalitative data
  • Indsamling, behandling og analyse af kvantitative data 
  • Videnskabelige forskningskriterier 

Fakta om faget

Hvornår?
Forår

Hvor?
SDU Odense

Fagansvarlig
Thorbjørn Sejr Guul

Søg ind

Bliv klogere på adgangskrav, ansøgningsfrister og optagelse.

Se mere