Skip to main content

Master of Public Management

Professionelt og personligt lederskab

Formål

Dette fag sætter fokus på ”håndværket” som offentlig leder. Faget giver viden om og indsigt i klassisk og moderne ledelsesteori med henblik på at give lederne færdigheder til at beskrive, analysere og kritisk reflektere over sin egen rolle og ledelsesmæssige situation i en kontekst.

Tæt forbundet hermed arbejdes der i faget med, hvordan deltagerne udvikler deres egen personlige ledelsespraksis.

Der arbejdes med udgangspunkt i deltagernes egne ledelsesudfordringer og personlige ledelsesstil, og der inddrages forskellige værktøjer til at igangsætte lederens (selv)refleksion omkring ledelse (herunder test, udviklingssamtaler og aktionslæring).

Lederen opstiller individuelle udviklingsmål, som gennem aktionslæringsprincipperne trænes i de daglige relevante ledelsesfora, lederen indgår i. Udviklingsmålene vil løbende blive evalueret både i organisationen og i den tilknyttede ledelsesgruppe på masteruddannelsen.   

Indhold

  • Klassiske og moderne ledelsesteorier, og forskellige metodologiske positioner som vi kan indtage, når vi skal iagttage og forstå ledelse 
  • Særlige kendetegn ved lederrollen  
  • Perspektiver på personlig ledelse - værdier, præferencer og personlige ledelsesstile 
  • Paradokser og dilemmaer i personlig ledelse 
  • Magt, autoritet og etik i ledelse 
  • Følelser og rationalitet i ledelse 
  • Selvledelse 
  • Konflikthåndtering som leder 

Fakta om faget

Hvornår?
Forår og efterår

Hvor?
SDU Odense

Fagansvarlig
Niels Opstrup

Søg ind

Bliv klogere på adgangskrav, ansøgningsfrister og optagelse.

Se mere