Skip to main content

Master of Public Management

Offentlig organisation og ledelse

Formål

Faget giver en indføring i politiske og administrative forhold, der kendetegner den danske offentlige sektor, og vil således sætte lederne i stand til bedre at forstå den politiske, institutionelle og organisatoriske virkelighed, som de agerer i til daglig, og som definerer det rum, som ledere i offentlige organisationer arbejder i.

Samtidig sættes der fokus på konkrete organisatoriske, styringsmæssige og ledelsesmæssige problemstillinger, som lederne møder i deres dagligdag. 

Faget vil give lederen færdigheder til at analysere og håndtere komplicerede organisatoriske situationer, hvor mange rettede hensyn skal afbalanceres, samt til at træffe beslutninger om og implementere organisatorisk tilpasning og forandring.  

Indhold

  • Organisationsstrukturer 
  • Organisationskultur 
  • Organisationens samspil med omgivelserne 
  • Organisatoriske beslutningsprocesser 
  • Organisatorisk forandring og læring 
  • Offentlige ansattes incitamenter, normer og motivation 
  • Institutionel opbygning og politisk-administrativ organisering 
  • Samspillet mellem politikere og embedsmænd 
  • Implementering

Fakta om faget

Hvornår?
Forår og efterår

Hvor?
SDU Odense

Fagansvarlig
Niels Opstrup

Søg ind

Bliv klogere på adgangskrav, ansøgningsfrister og optagelse.

Se mere