Skip to main content

Master i kvalitet og ledelse

Videnskabsteori og metode

Formål

Formålet med faget Videnskabsteori og metode er at give de studerende akademiske og metodiske kompetencer til ud fra et anvendelsesperspektiv at læse og vurdere videnskabelig litteratur, formulere afgrænsede undersøgelsesspørgsmål samt tolke undersøgelsesresultater. 

Indhold

  • Introduktion til videnskabsteori herunder dens betydning for videnskabeligt arbejde og forudsætning for forskningsmetodologien 
  • Introduktion til sundheds- og samfundsfagligt relevante forskningsmetoder (kvalitative og kvantitative) og vurderinger af metodernes anvendelighed til forskellige undersøgelses- og forskningsformål 
  • Grundlæggende statistik 
  • Akademisk opgavestrukturering og -skrivning 
  • Kritisk litteraturlæsning 

Fakta om faget

Hvornår?
Efterår

Hvor?
SDU Odense

Fagansvarlig
Line Bjørnskov Pedersen

Søg ind

Bliv klogere på adgangskrav, ansøgningsfrister og optagelse.

Se mere