Skip to main content

Master i kvalitet og ledelse

Styring og motivation i den offentlig sektor

Formål

Leveringen af offentlige ydelser og services påvirkes af de incitamenter, som er i spil for både udbyder (f.eks. medarbejdere) og efterspørger (f.eks. borgere/patienter). Det er derfor vigtigt at kunne identificere og forstå virkningen af disse incitamenter for at sikre den ønskede levering af ydelserne.

Formålet med dette kursus er at få et overblik over og indsigt i udvalgte økonomiske mekanismer og relationer i den offentlige sektor. Herunder at kunne forstå økonomiske begreber og relevante styringsinstrumenter med henblik på at kunne anvende dem i praksis.  

 

Indhold

  • Markedsmekanismer (udbud og efterspørgsel) samt behovet for en offentlig sektor 
  • Virkningen af offentlig intervention og konkurrence 
  • Principal agent-teorien og motivationsteorier 
  • Styringsinstrumenter rettet mod udbyder (f.eks. medarbejdere) 
  • Styringsinstrumenter rettet mod efterspørger (f.eks. borgere/patienter) 

Fakta om faget

Hvornår?
Efterår

Hvor?
SDU Odense

Fagansvarlig
Anne Sophie Oxholm

Søg ind

Bliv klogere på adgangskrav, ansøgningsfrister og optagelse.

Se mere