Skip to main content

Master i kvalitet og ledelse

Studieophold

Valgfag

Studieopholdet består af et selvstændigt planlagt besøg hos en ekstern part baseret på en selvvalgt problemstilling, der via besøg, interviews og litteraturstudier analyseres med udgangspunkt i en teoretisk forståelsesramme og sættes i kontekst af egen praksis. 

Formålet med et studieophold er at give den studerende mulighed for med baggrund i studiebesøg hos eksterne parter, gerne i et andet land, at demonstrere selvstændig evne til at indkredse og afgrænse en faglig problemstilling metodisk og teoretisk samt at gennemføre en analyse heraf. 

Under forløbet er der mulighed for 4 timers vejledning.

Fakta om faget

Hvornår?
Efterår

Hvor?
SDU Odense

Fagansvarlig
Eva Draborg

Søg ind

Bliv klogere på adgangskrav, ansøgningsfrister og optagelse.

Se mere