Skip to main content

Master i kvalitet og ledelse

Sommeruniversitet

Formål

Formålet med sommeruniversitetet er, at de studerende kan demonstrere selvstændig evne til at indkredse og afgrænse en faglig problemstilling metodisk og teoretisk.

Endvidere udarbejdes en afrundet analyse i form af en skriftlig opgave, som skrives og forsvares på sommeruniversitetet. Sommeruniversitetet afvikles som internat i fem dage ultimo august måned 

 

Indhold

Sommeruniversitetet indeholder følgende opgaver 

  • Indkredse og afgrænse en faglig problemstilling på selvstændig vis 
  • Udfærdige en skriftlig opgave indenfor en fastsat tidsfrist 
  • Præsentere og forsvare egen skriftlige opgave 
  • Opponere mod medstuderendes skriftlige opgaver 

Fakta om faget

Hvornår?
Efterår

Hvor?
SDU Odense

Fagansvarlig
Eva Draborg

Søg ind

Bliv klogere på adgangskrav, ansøgningsfrister og optagelse.

Se mere