Skip to main content

Master i kvalitet og ledelse

Moderne offentlig ledelse

Formål

I faget moderne offentlig ledelse skabes der er overblik over hvilke krav og forventninger, der er til offentlig ledelse i dag, og hvad det kræver af de formelle ledere at leve op til disse.

Dette drejer sig både om en forståelse for, hvad konteksten generelt set afstedkommer, nemlig ledelse i kompleksitet med konflikterende styringsparadigmer, wicked problems og dilemmaer, og hvad det betyder, at der opstår konkrete situationer der kræver eksempelvis personaleledelse og strategisk kommunikation. 

 

Indhold 

  • Ledelsesteoriens historie  
  • Den offentlige kontekst, reformerne og råderummene 
  • Stil, roller og ledelsesidentitet 
  • Ledelse af relationer og fagprofessionelle 
  • Ledelse af magt og processer 
  • Strategisk ledelse 
  • Det personlige lederskab 

Fakta om faget

Hvornår?
Forår

Hvor?
SDU Odense

Fagansvarlig
Kurt Klaudi Klausen

Søg ind

Bliv klogere på adgangskrav, ansøgningsfrister og optagelse.

Se mere