Skip to main content
 • Pris

  Skræddersyet forløb
 • Sted

  På arbejdspladsen
 • Del

Tilmeld

Ledelsesværksted for refleksivitet i hospitalssektoren

Hvem: Kontakt os for at høre mere
Varighed:  Efter nærmere aftale
Hvor: På arbejdspladsen

 

Bliv skarpere på at navigere som leder i en kompleks hverdag

Ledere inden for hospitalssektoren oplever en øget kompleksitet med skiftende dagsordener, modstridende interesser og stigende krav om dokumentation og kvalitet. Ofte er det dem, der står overfor medarbejdere, som giver udtryk for meningstab og går ned med stress. Der skal holdes mange bolde i luften, og lederne skal manøvrere i en politisk kontekst, hvor indflydelse og råderum løbende forhandles. 

I en så kompleks hverdag kan det gavne jer som ledere at arbejde med refleksion over og fordybelse i de dilemmaer, som uundgåeligt opstår. 

Jeres udbytte

Dette skræddersyede forløb er en unik mulighed for at opkvalificere jeres ledelsespraksis og  udfylde ledelsesrollen endnu bedre.

Ved at indgå i et forløb sammen med andre ledere fra samme organisation eller afdeling, skabes der et fortroligt rum for refleksion omkring de dilemmaer og udfordringer, I står overfor i netop jeres organisation. Der er ofte tale om problemstillinger med følelsesmæssige aspekter, som det kan være svært som leder at finde tid eller anledning til at undersøge nærmere. 

Gennem refleksive processer, hvor der arbejdes aktivt med jeres udfordringer som ledere,

 • bliver I skarpere på at indgå i relationer
 • får I en større forståelse for, hvordan I opleves blandt medarbejdere, kolleger og andre
 • udforsker og udvikler I jeres praktiske dømmekraft
 • bliver I i stand til at manøvrere klogere i de komplekse sammenhænge, der møder jer.
Læs mere om, hvordan vi arbejder på ledelsesværkstederne

 

Hvem er ledelsesværkstedet relevant for? 

Forløbet er relevant for alle ledere i hospitalssektoren, der føler sig udfordret af komplekse problemstillinger og dilemmaer i hverdagen.

Måske står jeres afdeling eller organisation overfor besparelser, fysiske eller organisatoriske forandringer eller andre udfordringer, der har store konsekvenser for patienter og medarbejdere. I en sådan proces bliver Ledelsesværksted for refleksivitet et rum for fordybelse og sparring blandt jer som ledere, og det er med til at kvalificere de svære beslutninger, der uundgåeligt skal tages. 

Ledelsesværksted for refleksivitet overskrider, hvad man typisk forventer sig af et ledernetværk. Det er et sted, hvor I arbejder og producerer nye erkendelser og indsigter i både egen og andres ledelsespraksis. Fælles for deltagerne er derfor en parathed til at sætte sig selv i spil sammen med andre kompetente ledere i et fortroligt rum.

Se et eksempel på dilemmaer, man kan arbejde med i ledelsesværkstederne

  

Andre ledere, der har stiftet bekendtskab med formatet og metoderne, siger:

"Jeg har tidligere samarbejdet med Henry Larsen og Karina Solsø i forbindelse med ledelsesworkshop om Quality in Conversations november 2017, da jeg var stabschef på OUH. Metoderne, Larsen og Solsø anvender, er relaterede til ledelsespraksis og bygger på erfaringer og er intense, dybdegående og kvalificerende for den enkelte leders egen udvikling. Derfor kan jeg særligt anbefale dette ledelsesværksted som en enestående mulighed for at arbejde med egen ledelsesudvikling.”

Tidligere stabschef for Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse, OUH, Marie Lund

 

"Først og fremmest har jeg oplevet, at jeg får en større forståelse for de andres perspektiv. Selv om jeg godt ved, at det må være sådan, er det ofte en kæmpe aha-oplevelse at høre, hvad der foregår inde i de andres hoveder. Når alle i en gruppe får den oplevelse, betyder det, at samarbejdet bliver tættere, og at vi lærer af hinandens erfaringer og perspektiver. Det er krævende at arbejde på denne måde, men der er fuld valuta for pengene!”
Chef for arbejdsmiljø og ledelsesudvikling, Rigshospitalet Morten Westerbjerg Andersen