Skip to main content

Book en karrieresamtale - vi giver kaffen!

Sted: SDU Efteruddannelseslounge i Odense eller digital platform
Pris: Samtalen er gratis.
Hvis en test skal indgå i samtalen koster hver test 405 kr. + moms
Book en samtale til vejledning på efteruddannelsesområdet

Søger du vejledning primært til tompladsordning, jura deltid  eller tekniske, naturvidenskabelige samt humanistiske efteruddannelser, så henvend dig på efteruddannelse@sdu.dk 

Søger du vejledning omkring dagstudier, skal du henvende dig på  Uddannelsesguide SDU.

Vi hjælper dig med afklaring til efteruddannelse

Når du deltager i efteruddannelse på SDU inden for det samfunds- eller sundhedsfaglige område eller overvejer du at læse indenfor disse områder, har du mulighed for at booke tid til en karrieresamtale. Samtalen varer ca. 1 time og er uforpligtende og fortrolig. Vejledningen kan foregå over telefonen, digital platform som Teams eller Zoom eller ved fremmøde på SDU i Odense. 

Sigtet med karrieresamtalen er primært afklaring, hvis du overvejer at opkvalificere dig til det videregående niveau; det vil sige masterniveau (deltid) eller andre korte kurser eller enkeltfag.  Vejleder har bred viden om efteruddannelse både generelt  og specifikt. Målet med samtalen er, at du ved samtalens afslutning har opnået større forståelse for, hvordan dine beslutninger om uddannelse kan være med til at styre de næste skridt på din karrierevej. Karriere er i dag ikke en retning, men kan udvikle sig i flere forskellige mønstre og retninger. Det vil vi komme ind på i samtalen.

Overvej derfor:

  • Hvordan kan faget/uddannelsen, du allerede følger eller overvejer at melde dig til, tænkes ind videre frem? 
  • Motivationsfaktorer eller dit karrieremareridt - poler i karrieretænkningen som redskab 
  • Drømmescenarier og virkelighedstjek: Hvilke efter- og videreuddannelsesmuligheder findes, og hvad kan lade sig gøre med din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring?
  • Hvordan er de økonomiske forhold såvel under som efter uddannelse, og hvordan kan du inddrage arbejdsplads, netværk eller leder i dit valg om uddannelse?
  • Et bud på retning: Skal mere uddannelse bringe dig ind på et nyt område eller ud af din nuværende profession eller er det fordybelse du søger? Eller frihed?
  • Tilfældigheder  og planlægning  som med eller modspiller?

Vi kan tage afsæt mange steder - og det lille forbehold 

1. Du sætter rammen for, hvad vi skal komme omkring i samtalen.  Du kan  med fordel medbringe/fremsende CV, overblik over beståede fag fra tidligere uddannelser samt overveje hvilke scenarier, vi skal drøfte til selve samtalen. Forbehold: Samtalen er ikke en traditionel CV sparring,  for dette henviser vi til din fagforening eller A-kasse, alternativt jobcentrets tilbud. Samtalen er heller ikke en lederudviklingsamtale, det har vi mange fag, som tager afsæt i, nemlig at gøre dig til en bedre leder. Samtalen tager afsæt i de tre Mmm´er: Mønstre, motivation, muligheder.  

2. Et  andet afsæt kan også tages med udgangspunkt i en certificeret karrieretest, nemlig "Decision Dynamics Karrieremodel™" udbudt af Center for Ledelse. Du har mulighed for at tilkøbe to tests som led i din samtale.

Karrieremodellen består af fire grundmønstre, der beskæftiger sig med de motiver, vi hver især drives af, og de typer af arbejde og opgaver vi i særdeleshed trives med. Eksperten har fokus på fordybelse og er dedikeret til en bestemt faglighed. Det er modsat den Episodiske, der søger efter variation og fornyelse. Den Linære har fokus på styring og magt, mens den Udvidende drives af udvikling, videndeling og tværgående samarbejde. De fleste af os har en blanding af flere mønstre i os - om end to af mønstrene ofte er mere karakteristiske, og som derfor også er medvirkende til at understøtte udviklingen af bestemte kompetencer gennem vores arbejdsliv.

Karrieremodellen™  kortlægger din karriereretning og dine karrieremotiver,  to forhold, som vil bidrage til større forståelse og indsigt for såvel fortidens som fremtidens valg.

Pris og adgang til test: Vælger du at tage afsæt i karrieretesten, får du tilsendt et link til en hjemmeside, hvor du kan udfylde testen. Det tager 15 min. at udfylde, og der er en egenbetaling på 405,00 kr. plus moms. Dette opkræves ved tilmeldingen. 

I den opfølgende vejledningssamtale gennemgår vi testresultaterne baseret på de fire karrieremønstre, som karrieremodellen bygger på. Testen giver dig mulighed for at identificere, om der er balance mellem dine karrieremotiver på den ene side og din karriereretning på den anden side. Måske kan du overveje andre muligheder, der højner din motivation og øger din trivsel på jobbet, fx  gennem mere efteruddannelse. Karrieremodellen™ er i øvrigt et værktøj, du også kan vælge at bruge i forbindelse med din næste MUS-samtale.  

Karriereprofilen kan suppleres af  en kulturmatchprofil. Vi anbefaler at tage denne test som forlængelse af samtalen i de tilfælde, hvor du ønsker din nuværende organisation matchet op i mod din karriereprofil. Det giver et fingerpeg om hvordan du opfatter  og matches op imod fire dimensioner indenfor  organisationen, nemlig normer, strategi/ledelse, strukturelle forhold samt belønningssystemer.

Vælger du at supplere med  kulturmatchprofilen, får du tilsendt et link til en hjemmeside, hvor du kan udfylde testen. Det tager 15 min. at udfylde denne, og der er en egenbetaling på 405,00 kr. plus moms. Dette opkræves ved tilmeldingen. Kulturmatchprofilen kan ikke stå alene , da den bygger på din karriereprofil.

3.  MUS samtalen er et tredje afsæt: MUS samtalen er  et formaliseret møde, hvor man ofte bruger sin taletid til at drøfte efteruddannelse og kurser med nærmeste ledelse.  Overvej i den forbindelse, hvordan du kan bidrage til at fremtidssikre din arbejdsplads og dit eget CV. Det kan fx være inden for digitalisering, ledelse, øget faglig indsigt eller lignende. Gør det, du vil, konkret. Her hjælper vi gerne med bud på konkrete efter og videreuddannelsestilbud samt vejleder om støttemuligheder. 

Kommer du forbi, så giver vi kaffen!

Vi har en dejlig lounge for efter- og videreuddannelsesaktiviteter, så vi giver kaffen og en grundig snak om dine muligheder. Vejleder er certificeret i Karrieremodellen og har indgående indsigt i efter- og videreuddannelse.  Vi henviser dig videre, hvis  henvendelsen bedre kan besvares andre steder.

Læs mere om SDU's principper for studie og karrierevalg.

Læs mere om De etiske principper for vejledning, disse er grundlæggende for vejledningen  i SDU regi. 

 

 

Sidst opdateret: 19.10.2022