Skip to main content
Teknologi

Virksomheder mangler viden og evner til at udnytte ny teknologi

Fremgangen i danske virksomheders udnyttelse af ny teknologi og digitale løsninger er stadig for træg viser en undersøgelse. Professor Jan Stentoft giver tre gode råd til virksomheder, som ønsker at udnytte teknologien bedre.

Af Sophie Lund Møller, , 10-05-2023

Den teknologiske udvikling løber stærkt og giver virksomheder mulighed for implementere ny teknologi og dermed blive mere effektive og konkurrencedygtige. Men selvom teknologiske mulighederne ligger lige for næsen af mange danske virksomheder, så er danske små- og mellemstore virksomheder ikke gode nok til at udnytte mulighederne. 

Virksomhederne mangler viden, oplysning og evner til at implementere og udnytte ny teknologi, mener professor, Jan Stentoft. 

Han har de seneste år undersøgt danske små- og mellemstore virksomheders tilgang til Industri 4.0, som bl.a. dækker over teknologi som 3D-print, big data og robotter. 

Virksomheder mangler viden, oplysning og evner 
En undersøgelse med 270 virksomheder fra 2017 viste, at 37 procent af danske virksomheder ikke har en strategi for at investere i og afprøve ny teknologi og digitale løsninger. De seneste resultater her i 2019 viser, at der er en begyndende interesse for ny teknologi i de danske virksomheder, men udviklingen i Danmark er stadig for langsom.

Der er tre forhold, som kan forklare tendensen i de danske virksomheder, ifølge SDU-professoren: 
Viden
Oplysning 
Evner
 

Specielt små- og mellemstore virksomheder er snotforvirrede i alle de her teorier og teknologier. Der mangler viden, for hvis du simpelthen ikke ved, hvordan rav ser ud, så er det svært at finde rav

Jan Stentoft , Professor

Manglende viden 
For det første mangler virksomhederne viden og oplysning for at kunne implementere ny teknologi og digitale løsninger. Man bliver nødt til at gå meget mere massivt til værks, ifølge Jan Stentoft

- Det skal stå meget mere klart for virksomhederne, hvordan de skal bruge de nye teknologier. Specielt små- og mellemstore virksomheder er snotforvirrede i alle de her teorier og teknologier. Der mangler viden, for hvis du simpelthen ikke ved, hvordan rav ser ud, så er det svært at finde rav, lyder det fra Jan Stentoft. 

Bestyrelserne er en mulig barriere 
Virksomhederne mangler ligeledes evnen til at tænke nye teknologier ind i en strategiske udvikling. Her mener Jan Stentoft, at bestyrelserne kan være en barriere. Hvis bestyrelserne og direktionen ikke har evnerne til at tænke ny teknologi ind i strategisk udvikling, så er det svært at ændre tendensen. 

- Hvordan skal de kunne lægge pres på direktionen om at tænke ny teknologi ind i virksomhedens strategiske udvikling, spørger Jan Stentoft. 
 

Vi skal ikke føle os bagud af dansen i forhold til andre vestlige lande. Når jeg taler med mine kollegaer i udlandet, så er det lige så slemt derude

Jan Stentoft , Professor

Konkurrence fra lavlønslande  
Ud over at ny teknologi og digitale løsninger sikrer en mere effektiv arbejdskraft, så bliver virksomhederne også mere konkurrencedygtige internationalt. Sammenligner vi os med andre vestlige lande klarer vi os udmærket i konkurrencen på trods af den træge udvikling i brug af ny teknologi.
- Vi skal ikke føle os bagud af dansen i forhold til andre vestlige lande. Når jeg taler med mine kollegaer i udlandet, så er det lige så slemt derude.  

Men de danske virksomheder skal være opmærksomme på konkurrencen fra lavlønslande, hvor et voksende antal virksomheder begynder at digitalisere nu, hvilket presser den internationale konkurrence. 

- Kina er også enormt langt fremme på robotsiden, så det er ikke kun noget, som er forbeholdt os i vesten. Det skal vi være opmærksomme på. 
 

Tre gode råd fra Jan Stentoft 

1)  Anerkendelse af problemstillingen på alle niveauer  
Virksomheden skal tage denne problemstilling alvorligt, og man skal anerkende vigtigheden af at udnytte ny teknologi. Problemstillingen skal flyttes helt op til direktionen, hvis det stod til Jan Stentoft. Det kræver et direktion- og bestyrelsesfokus, som er bevidste om, at vi bliver nødt til at finde ud af at udnytte ny teknologi strategisk. 

2) Procesforståelse før teknologival
Virksomheden skal tænke i procesforståelse, før man taler om teknologivalg. Nogle virksomheder bliver meget teknologifascineret. Man skal i stedet spørge, hvorhenne og hvilke teknologier giver mening for os. Først skal man undersøge, hvilke administrative processer og produktionsprocesser, som man gerne vil gøre mere digitalt.  

3) Ikke være bange for at afprøve
 
Virksomheden skal afprøve og teste for at få erfaring med ny teknologi. Man kan prøve at lave en pilotundersøgelse vel vidende, at man jo nok ikke rammer rigtigt første gang.  

 
Mød forskeren

Jan Stentoft er professor ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, hvor han forsker i supply chain management og supply chain innovation.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 10.05.2023