Skip to main content

Human Resource Management (fag fra MBA)

Det er nærmest blevet et dogme at medarbejderne er organisationens vigtigste ressource. Dette dogme forpligter. Og forpligtigelsen fordrer en klar prioritering og et målrettet, omfattende og systematisk arbejder med de menneskelige ressourcer for at opnå den fulde effekt. Dette modul vil udvikle de studerendes forståelse af HR funktionens forskellige roller og af konsekvenserne af sammenhængen mellem styring af de menneskelige ressourcer og opnåelse af hele organisationens mål og målsætninger. De studerende vil udvikle en bevidsthed om de problemer og praksisser, der understøtter og hindrer ledelse og udvikling af mennesket i organisationen og de vil opnå et bredt perspektiv på, hvordan en tæt sammenknytning mellem den strategiske forretningsorientering og HRM processerne er med til at skabe gode resultater. Modulet er designet til at introducere de studerende til en række overordnede temaer og begrebsdannelser (f.eks. strategi, kultur, ledelsesteori, psykologi, motivation, læring, kompetencer) som bindes sammen med de fire HRM kerneprocesser: tiltrækning, udvikling, fastholdelse og afvikling af medarbejdere.

Centrale emner:

  • HR funktionens roller
  • Strategisk human ressource management
  • Målstyring af de menneskelige ressourcer
  • Planlægning og udvikling af de menneskelige ressourcer
  • Det psykiske arbejdsklima

Underviser:

Søren Voxted, Lektor på Institut for Marketing og Management

Sidst opdateret: 28.08.2019