Skip to main content

Adgangskrav

HD 1. del

Alle der opfylder kravene til optagelse på HD 1. del, kan naturligvis også læse enkeltfag på HD 1. del. Du kan læse mere om adgangskrav her.

 

HD 2. del

Alle der opfylder kravene til optagelse på HD 2. del, kan naturligvis også læse enkeltfag på HD 2. del. Du kan læse mere om adgangskravene her.
Herudover vil du kunne læse enkeltfag som efteruddannelse på HD 2. del, hvis du opfylder en af følgende forudsætninger: 

A) Har en kandidatuddannelse (uanset indhold) samt opfylder kravet om 2 års relevant erhvervserfaring*.

B) Har en bacheloruddannelse (uanset indhold) samt minimum to års relevant erhvervserfaring* inden for det søgte HD-speciales område.

*Erhvervserfaring:
Udover en adgangsgivende eksamen skal du også have minimum to års relevant erhvervserfaring, enten to år på fuld tid eller for eksempel fire år på deltid. Erhvervserfaringen skal være erhvervet efter eller sideløbende med din adgangsgivende eksamen. Erhvervserfaringen skal dokumenteres via arbejdsgivererklæring fra din nuværende arbejdsgiver (se ansøgningsskemaet) eller i form af en udtalelse fra din tidligere arbejdsgiver, årsopgørelse, lønsedler eller lignende.

Skema - erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder ovennævnte betingelser, kan du søge om en adgangsvurdering til at følge enkeltfag på HD 2. del. Såfremt en sådan ansøgning imødekommes, vil denne som udgangspunkt normalt kun gælde for ét enkeltfag på HD 2. del.
I din ansøgning bør du  informere om:
1) Hvilket fag du specifikt søger dispensation til at følge
2) Din uddannelsesprofil (vedlagt dokumentation)
3) Din erhvervserfaring.

Bemærk: Hvis du ikke opfylder de almindelige krav til optagelse på HD 2.del, kan du som enkeltfagsstuderende alene følge fag, hvortil der er knyttet undervisning. Dette indebærer, at seminarier, tværfaglige prøver samt afgangsprojekter ikke kan tages som enkeltfag.

Sidst opdateret: 02.04.2024