Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen har et omfang på et årsværk (60 ECTS-point), men er tidsmæssigt tilrettelagt på deltid over seks semestre (tre år).


Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler à ti ECTS-point, et obligatorisk kursus á fem ECTS point, et tilvalgsmodul à ti ECTS-point samt et afgangsprojekt på 15 ECTS-point, som udarbejdes med tæt tilknytning til en virksomhed.

Uddannelsens tilvalgsfag samt valg af afgangsprojektets faglige tilhørsforhold giver mulighed for specialisering inden for det stærkstrømsteknologiske fagområde: Elforsyning og elektriske installationer.

De enkelte moduler i uddannelsen afholdes henholdsvis i efterårs- og forårshalvåret. Deltagerne skal regne med en samlet ugentlig arbejdstidsbelastning på ti timer per modul.

Modulbeskrivelser og priser

Du kan læse en kort beskrivelse af de enkelte moduler herunder. Den fulde beskrivelse finder du i studieordningen.
De anførte priser er inklusiv software og formiddagskaffe den første undervisningsdag i hvert modul. Bøger og øvrig forplejning anskaffes for egen regning.

10 ECTS-point
Obligatorisk modul.
Pris: 13.500 kr.

Indhold:
 • Fundamentale grundbegreber om elektricitet, magnetisme og kredsløb
 • Aktiv, reaktiv og tilsyneladende effekt
 • Trefasede kredsløb
 • Transformeren
 • Generering, transmission og distribution af elektrisk energi
 • Systemopbygning, stationslayout og elektrisk materiel
 • Forudsætninger: Ingen

Undervisningsform: Forelæsninger og opgaveregning.
Eksamen: Mundtlig prøve med intern censur og karakter efter 7-trinsskalaen.

10 ECTS-point.
Obligatorisk modul.
Pris: 13.500 kr.

Indhold:
 • Fundamentale grundbegreber om energitransformering og opvarmning af elektriske maskiner
 • DC-, asynkron- og synkronmaskinen
 • Specialmaskiner herunder enfasede-, step- og servomotorer
 • Moment- og hastighedskontrol
 • Effektivitet, anvendelse og karakteristiske kurver.
 • Drives

Undervisningsform: Forelæsninger, opgaveregning og laboratorieaktiviteter.
Eksamen: Mundtlig prøve med ekstern censur og karakter efter 7-trinsskalaen.

10 ECTS-point
Obligatorisk modul.
Pris: 13.500 kr.

Indhold

 • Forsyningsprincipper samt dimensionering og drift af elektriske anlæg
 • Højspændingsinstallationer, transmissionsanlæg, distributionsanlæg for høj- og lavspænding
 • Opbygning og dimensionering af anlægskomponenter
 • Dynamiske forhold – kortslutnings- beregninger
 • Stærkstrømsbekendtgørelsens samt standarders krav og retningslinier.
 • Netberegninger på computer – del 1

Undervisningsform: Forelæsninger opgaveregning og computerberegninger.
Eksamen: Mundtlig prøve med ekstern censur og karakter efter 7-trinsskalaen

10 ECTS-point
Valgfrit modul.
Pris: 13.500 kr.

Indhold:

 • Belastningsprofiler
 • Netberegninger
 • Lavspændingsinstallationer
 • Netberegninger på computer – del 2.
 • Relæbeskyttelse

Undervisningsform: Forelæsninger og PROJEKTARBEJDE i grupper af 2-4 studerende.
Eksamen: Mundtlig prøve med fremlæggelse af projektarbejder med intern censur og bestået/ikke bestået


5 ECTS-point

Obligatorisk modul.
Pris: 7.000 kr.

Indhold:

 • Videnskabsteoriens grundlag
 • Videnskabshistorie
 • Projekters teoretiske og empiriske grundlag.
 • Projekters opbygning og design
 • Videnskabelig metode
 • Formidling af resultater

15 ECTS-point
Obligatorisk modul.
Pris: 20.000 kr.

Indhold:

 • Afgangsprojektet, der er en samlet projektopgave, fordeles over to halvår – se Strukturskema.
 • Afgangsprojektets faglige indhold afhænger af den stærkstrømsteknologiske specialisering, den enkelte studerende har valgt.
 • Afgangsprojektet udføres i samarbejde med en virksomhed eller med en institution. Projektet må gerne udføres på den virksomhed, den studerende er ansat i. Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet drager ansvar for godkendelsen af projektopgaven, for vejledningen af den studerende i projektperioden, samt for evalueringen af projektopgavens udførelse.

Undervisningsform: Selvstudium og projektarbejde under vejledning. Projektet kan udføres enkeltvis eller som et samarbejde mellem 2 eller 3 studerende.


Sidst opdateret: 31.10.2023