Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen har et omfang på et årsværk (60 ECTS-point), men er tidsmæssigt tilrettelagt på deltid over seks semestre (tre år).

Du kan vælge at følge hele uddannelsen, eller du kan tage et eller flere moduler som enkeltfag, hvis du ikke har brug for hele uddannelsen.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler à ti ECTS-point, et obligatorisk kursus á fem ECTS point, et tilvalgsmodul à ti ECTS-point samt et afgangsprojekt på 15 ECTS-point, som udarbejdes med tæt tilknytning til en virksomhed.

Uddannelsens tilvalgsfag samt valg af afgangsprojektets faglige tilhørsforhold giver mulighed for specialisering inden for det stærkstrømsteknologiske fagområde: Elforsyning og elektriske installationer.

De enkelte moduler i uddannelsen afholdes henholdsvis i efterårs- og forårshalvåret. Deltagerne skal regne med en samlet ugentlig arbejdstidsbelastning på ti timer per modul.

Sidst opdateret: 05.08.2019