Skip to main content

Adgangskrav

For at du kan optages  på deltidsuddannelsen i manuskriptudvikling, skal du som udgangspunkt have en studentereksamen med følgende niveauer bestået

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Historie B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie

Dispensation
Har du en fuld studentereksamen, men mangler fx et sprogfag på rette niveau, kan du  søge om en dispensation for sprogkravet. Her vil dine samlede erhvervserfaringer og andre uddannelser indgå i vurderingen. Til brug for denne vurdering bedes du vedlægge et cv eller lignende.

Har du ikke en fuld studentereksamen, men enkeltfag, er det de ovennævnte tre fag, som du skal have bestået. Dertil skal du have andre faglige forudsætninger, f.eks. beskæftigelse inden for området og optagelse sker ligeledes på en dispensation. Fagene kan også bestås gennem en  realkompetencevurdering, læs mere på uddannelsesguiden. Realkompetencevurderingen finder sted på et lokalt VUC.

Du er velkommen til at rette henvendelse til SDU efteruddannelse, som gerne vejleder om procedure med mere i forbindelse med adgangskrav.

Når du er vurderet egnet til optagelse, indgår du i følgende vurderingsprocedure, der falder i to trin.

1. Ansøgningen skal vedlægges en motiveret ansøgning og en skriveprøve
Ansøgere til tilvalg i manuskriptudvikling skal, sammen med ansøgningsskemaet, sende os en motiveret ansøgning og en skriveprøve. Den motiverede ansøgningen (max. 2 sider á 2400 typeenheder) skal indeholde en beskrivelse af hvem du er, din baggrund og erfaring inden for fagområdet, og hvorfor du ønsker at læse manuskriptudvikling. For at dokumentere dit skrivetalent skal ansøgningen vedlægges en prøve på dit skivetalent på 1–2 sider á 2400 typeenheder. Dette kan være et manuskript, en scene, en manuskriptidé, en synopsis, et skønlitterært arbejde, et journalistisk arbejde eller lignende. Ved bedømmelsen lægger vi vægt på skrivetalent, kreativitet, formuleringsevne, skriveteknik, relevant erfaring, selvstændighed og 'forfatterens' særkende ift. stil og indhold i tekstproduktionen. 

2. Optagelsessamtalen
Når vi har vurderet den skriftlige ansøgning samt den bilagte prøve, kalder vi de mest egnede til  en samtale på universitetet. Samtalen er ikke en test af dig, men en  dialog på ca. 20 minutter om dig selv og om det, du har skrevet i din ansøgning. De personer, der opnår flest point samlet, tilbydes en plads på uddannelsen. Optagelsessamtaler finder sted den 22/6-2023, online.

Forbehold
Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.