Skip to main content

Engelsk sidefag (deltid)

  • Denne uddannelse kan læses i Odense

Hvad indeholder sidefag i engelsk?

Sidefaget i engelsk rummer en videnskabeligt baseret indføring i studiets tre hovedområder: Det sproglige, det litterære og det historiske og kulturelle område.

 

På sidefaget udbygges dit grundlæggende kendskab til engelsk, både skriftligt og mundtligt. Du lærer at sætte dig ind i og formidle komplicerede problemstillinger inden for især britisk og amerikansk kultur, sprog, litteratur og samfundsforhold, med udblik til såvel resten af den engelsksprogede verdens kulturer som til engelsk som vor tids internationale sprog.

Målgruppe: Sidefag i engelsk på deltid er særligt målrettet de undervisere, som allerede er ansat i gymnasieskolen.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt: I sidefaget følger du den almindelige  undervisning (dvs. sammen med vores fuldtidsstuderende), og du skal regne med ca. to ugentlige undervisningsdage.

Læs mere om uddannelsens opbygning.

 

 

 

 

Institut for Kulturvidenskaber Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 22.08.2020