Skip to main content
DA / EN

Bliv specialiseret i britisk og amerikansk kultur

Sidefaget i engelsk rummer en videnskabeligt baseret indføring i studiets tre hovedområder: Det sproglige, det litterære og det historiske og kulturelle område.

På sidefaget udbygges dit grundlæggende kendskab til engelsk, både skriftligt og mundtligt. Du lærer at sætte dig ind i og formidle komplicerede problemstillinger inden for især britisk og amerikansk kultur, sprog, litteratur og samfundsforhold, med udblik til såvel resten af den engelsksprogede verdens kulturer som til engelsk som vor tids internationale sprog.

Målgruppe: Sidefag i engelsk på deltid er særligt målrettet de undervisere, som allerede er ansat i gymnasieskolen.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt: I sidefaget følger du den almindelige undervisning (dvs. sammen med vores fuldtidsstuderende), og du skal regne med ca. to ugentlige undervisningsdage. 

3 gode grunde...

  • Du opnår undervisningskompetence i engelsk i gymnasieskolen og åbner desuden op for mange spændende internationale jobmuligheder.
  • Du bliver undervist af internationalt anerkendte forskere.
  • Du får et grundlæggende kendskab til britisk og amerikansk kultur- og sprogforståelse.