Skip to main content
DA / EN

Optagelsestal i 2021

Tabellen nedenfor viser dig, hvor mange der blev optaget på SDU's uddannelser, og hvad der skulle til for at få en studieplads i 2021.


Uddannelse  Ansøgere Studiepladser Fordeling i kvote 1/2 (%) Adgangskvotient i kvote 1  Evt. standby-kvotient  Grænsescore i uniTEST*
Amerikanske studier 177 45 50/50 Alle optaget 35
Audiologi 125 33 80/20 Alle optaget 35
Audiologopædi 170 50 80/20 8,1 43,67
Bibliotekskundskab og videnskommunikation 63 45 50/50 Alle optaget 35
Biokemi og molekylær biologi 273 50 75/25 Alle optaget 35
Biologi 264 60 75/25 7,2 43,33
Biomedicin 528 97 75/25 8,3 40
Civilingeniør i bygningsteknik 76 40 60/40 Alle optaget Alle optaget
Civilingeniør i Electronics 104 40 60/40 Alle optaget Alle optaget
Civilingeniør i energiteknologi 61 30 60/40 Alle optaget Alle optaget
Civilingeniør i fysik og teknologi 53 25 60/40 Alle optaget Alle optaget
Civilingeniør i Innovation and Business 140 35 60/40 Alle optaget Alle optaget
Civilingeniør i kemi og bioteknologi 87 40 60/40 Alle optaget Alle optaget
Civilingeniør i Maskinteknik (Odense) 34 40 60/40 Alle optaget Alle optaget
Civilingeniør i Maskinteknik (Sønderborg) 89 30 60/40 Alle optaget Alle optaget
Civilingeniør i Mechatronics 120 35 60/40 Alle optaget Alle optaget
Civilingeniør i Product Development and Innovation 173 50 60/40 Alle optaget Alle optaget
Civilingeniør i robotteknologi 126 60 60/40 Alle optaget Alle optaget
Civilingeniør i Software Engineering 190 100 60/40 Alle optaget Alle optaget
Civilingeniør i spiludvikling og læringsteknologi 118 50 60/40 Alle optaget Alle optaget
Civilingeniør i Sundheds- og velfærdsteknologi 91 50 60/40 Alle optaget Alle optaget
Dansk 189 65 50/50 Alle optaget 35
Datalogi 205 130 75/25 Alle optaget 35
Designkultur 151 33 50/50 Alle optaget 35
Designkultur og økonomi 141 67 50/50 Alle optaget 35
Diplomingeniør i bygningsteknik 169 80 65/35 Alle optaget Alle optaget
Diplomingeniør i Electronics 133 40 65/35 Alle optaget Alle optaget
Diplomingeniør i elektrisk energiteknologi 66 30 65/35 Alle optaget Alle optaget
Diplomingeniør i elektronik 74 40 65/35 Alle optaget Alle optaget
Diplomingeniør i Global Management and Manufacturing 159 60 65/35 Alle optaget Alle optaget
Diplomingeniør i integreret design 128 60 65/35 Alle optaget Alle optaget
Diplomingeniør i kemi- og bioteknologi 101 50 65/35 Alle optaget Alle optaget
Diplomingeniør i maskinteknik (Odense) 109 60 65/35 Alle optaget Alle optaget
Diplomingeniør i Maskinteknik (Sønderborg) 111 30 65/35 Alle optaget Alle optaget
Diplomingeniør i Mechatronics 184 50 65/35 Alle optaget Alle optaget
Diplomingeniør i produktion 100 60 65/35 Alle optaget Alle optaget
Diplomingeniør i robotteknologi 129 90 65/35 Alle optaget Alle optaget
Diplomingeniør i softwareteknologi 188 80 65/35 Alle optaget Alle optaget
Engelsk 245 72 50/50 Alle optaget 35
Erhvervsøkonomi og jura, HA (jur.) 318 50 50/50 8 39,67
Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (negot) 201 110 50/50 Alle optaget 35
Erhvervsøkonomi, HA (Esbjerg) 132 65 70/30 Alle optaget 35
Erhvervsøkonomi, HA (Kolding) 229 130 70/30 Alle optaget 35
Erhvervsøkonomi, HA (Odense) 770 230 70/30 5,1 35
Erhvervsøkonomi, HA (Slagelse) 552 160 70/30 4,8 35
Erhvervsøkonomi, HA, Economics and business administration (Sønderborg) 303 60 70/30 Alle optaget 35
European Studies 179 35 50/50 Alle optaget 35
Farmaci 516 96 75/25 Alle optaget 35
Filosofi 172 40 50/50 Alle optaget 35
Folkesundhedsvidenskab 138 66 50/50 Alle optaget 35
Fysik 85 60 75/25 Alle optaget 35
Historie 330 87 50/50 4,1 35
Idræt og sundhed 293 140 20/80 Alle optaget 35
Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign 71 25 50/50 Alle optaget 35
Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog 106 44 50/50 Alle optaget 35
International erhvervsøkonomi med fremmedsprog (BA int.) 35 76 50/50 Alle optaget 35
International virksomhedskommunikation - 2 fremmedsprog (Odense) 52 35 50/50 Alle optaget 35
International virksomhedskommunikation - Engelsk (Kolding) 52 40 50/50 Alle optaget 35
International virksomhedskommunikation - Engelsk (Odense) 204 50 50/50 Alle optaget 35
International virksomhedskommunikation - Engelsk (Slagelse) 171 110 50/50 Alle optaget 35
International virksomhedskommunikation - Tysk (Odense) 33 25 50/50 Alle optaget 35
Journalistik 512 100 0/100 - -
Jura 1301 170 65/35 8,9 47,33
Kemi 74 50 75/25 Alle optaget 35
Klinisk biomekanik 363 105 25/75 9,9 9,4 46,33
Litteraturvidenskab 134 40 35/65 7,8 36
Market and Management Anthropology 263 80 50/50 Alle optaget 35
Matematik og Anvendt matematik 130 80 75/25 Alle optaget 35
Matematik-økonomi 146 35 70/30 5,3 51,67
Medicin med kandidat i Esbjerg 1389 30 50/50 10,3 (10,8 for nordmænd) 10,2 58,67 (61,67 for nordmænd)
Medicin med kandidat i Odense 2852 313 50/50 10,4 (10,5 for nordmænd) 10,2 56,33 (60,67 for nordmænd)
Medievidenskab 319 83 50/50 8,1 39,67
Oldtidskundskab 87 20 80/20 5,1 36,67
Professionsbachelor i engelsk og digital markedskommunikation 125 50 50/50 Alle optaget 35
Psykologi 2026 137 50/50 10,5 10,4 57,67
Religionsstudier 104 44 50/50 Alle optaget 35
Samfundsfag 186 30 50/50 Alle optaget 35
Sociologi og kulturanalyse 138 60 50/50 Alle optaget 35
Statskundskab 450 110 50/50 8,7 39
Tysk 39 20 50/50 Alle optaget 35
Økonomi (oecon.) 182 85 70/30 Alle optaget 35

*) Grænsescoren beskriver den laveste score, som har udløst en studieplads på uddannelsen i kvote 2. Det er ikke nødvendigvis alle med denne score, der er blevet optaget på uddannelsen. I tilfælde af pointlighed rangeres ansøgere med samme pointtal ud fra deres score i testens enkelte domæner. Det varierer fra uddannelse til uddannelse, hvilket testdomæne der prioriteres højest. 

Bemærk, at der i 2021 ikke var fagspecifik test på nogen af SDU's uddannelser grundet Covid-19. 

Sidst opdateret: 01.02.2024