Skip to main content
DA / EN

Det erhvervsøkonomiske aftagerpanel

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet har en række aftagerpaneler, heriblandt aftagerpanelet for de erhvervsøkonomiske fuldtidsuddannelser. Aftagerpanelet drives af de erhvervsøkonomiske studieledere i fællesskab, men under ansvar af den studieleder, der koordinerer på tværs af geografien.

Formålet med det erhvervsøkonomiske aftagerpanel er mangesidet. Vi ønsker blandt andet via dette panel at:

  • holde en tæt dialog med virksomheder, der - i bredeste forstand - er aftagere af, eller potentielle aftagere af vores erhvervsøkonomiske dimittender
  • holde kontakt med virksomheder, som er beliggende i de områder, hvor SDU’s campusser udbyder erhvervsøkonomiske uddannelser
  • sikre, at universitetet lever op til virksomhedernes og markedets behov for viden hos de kandidater, vi uddanner
  • have et forum, der kan være rådgivende om - og hvor medlemmerne selv kan have indflydelse på - udviklingen af de erhvervsøkonomiske uddannelser, BSc.merc. (HA), cand.merc. og cand.merc.aud.
  • have en bred kontakt til virksomhederne. Vi bestræber os på at have såvel små, mellemstore som store virksomheder repræsenteret i aftagerpanelet
  • give virksomhederne mulighed for netværksdannelse.

 

 

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 01.02.2024