Skip to main content

Sundhed gennem teknologi

Workshoppen omfatter udviklingsprocessen fra idé til koncept, hvor deltagerne sammen i teams samarbejder om at identificere kritiske problemstillinger i den givende case og omsætte dem til idéer. 

Flere har på grund af funktionsnedsættelse svært ved at indgå på lige fod med andre i samfundet. I mange tilfælde er det dog muligt at gøre dem mere selvhjulpne og dermed øge deres livskvalitet, ved at udvikle og implementere sundhed- og velfærdsteknologiske løsninger. Denne form for innovation kan bidrage til at understøtte de udsatte borgere og deres dagligdag. 

Opgaven går ud på at udvikle et koncept i for af et hjælpemiddel til én af de to cases, hvor den ene har været udsat for en skade på sin skiferie og den anden med manglende motivation og tid til fysisk aktivitet i dagligdagen. Deltagerne arbejder i virkelighedsnær ingeniør-stil, hvor de enkelte teams skal analysere og vurdere hvilke behov, der er nødvendige at tage højde for i udviklingsprocessen.

Der er et maksimal antal af 30 elever. I skal kun sørge for at have madpakke og gåpåmod med.

Læringsmål

Kombinere forskellige faglige teorier gennem en udviklingsproces.

Problemløsnings på baggrund af case personernes behov og udfordringer.

Håndtere og reflektere over adskillige inputs og informationer på tværs af gruppen og omsætte det til idé og koncept.

Analysere og vurdere vigtige parametre nødvendige for at opfylde brugerbehov.

Kontakt

For mere information kontakt os på tlf./mail

6550 7444 / brobygning@tek.sdu.dk


Tilbudstype Workshop
Hvor Dit gymnasium eller SDU
Varighed 2-4 timer - men kan skaleres efter behov
Pris Selve aktiviteten er gratis. Dog opkræver vi transportgodtgørelse, hvis vi skal besøge jer udenfor Region Syddanmark. Kommer I til os, afholder I selv transportudgifterne.

Sidst opdateret: 23.05.2024