Skip to main content
DA / EN

Se med Arduino

En del mennesker har på grund af funktionsnedsættelse svært ved at indgå på lige fod med andre i samfundet. I mange tilfælde er det dog muligt at gøre dem mere selvhjulpne – og dermed øge deres livskvalitet – ved at udvikle teknologi, der delvis erstatter den manglende funktion.

Opgaven i workshoppen går ud på at bygge et hjælpemiddel til synshandicappede. Deltagerne arbejder i bedste velfærdsteknologiske stil med embodiment, hvorved de kan sætte sig i brugernes sted, for på egen krop at opleve, hvordan det er at leve med et handicap. Deltagerne får tillige et indblik i, hvordan det er at implementere flere ingeniørfaglige fag i et teknologisk produkt.

Workshoppens arbejdsformer skifter mellem undervisning i de anvendte teknologier, opsætning af teknologien og programmeringsarbejde i mindre grupper. Forudgående programmeringserfaring er ikke påkrævet.

Praktisk

Eleverne bedes medbringe egen computer, samt på forhånd have installeret den nødvendige Arduino-software - jf. denne guide.
Hvis computeren ikke har en USB-indgang, skal der også medbringes en adapter, der muliggør tilslutning af USB-stik.

Læringsmål

Praktisk erfaring med indlæsning af data og styring af fysiske komponenter

Forståelse af basale elektriske kredsløb, microcontrollers og sensorer

Skrive simple programmer i en C++ baseret programmeringsplatform

Anvende teknikken embodiment til at opnå større brugerforståelse

Kombinere sensorer, motorer og programmering til en samlet enhed

Kontakt

For mere information kontakt os på tlf./mail

6550 7444 / brobygning@tek.sdu.dk


Tilbudstype Workshop
Hvor SDU Odense eller dit gymnasium
Varighed 3-4 timer
Pris Selve aktiviteten er gratis. Dog opkræver vi transportgodtgørelse, hvis vi skal besøge jer udenfor Region Syddanmark. Kommer I til os, afholder I selv transportudgifterne.

Sidst opdateret: 23.05.2024