Skip to main content

Ølbrygningens kemi- og bioteknologi - workshop

Workshoppen omhandler  den generelle ølbrygningsproces, fra valsningen af malt til urtkogning og indeholder udover den praktiske tilgang til processen også teorien bag. Workshoppens deltagere medvirker selv aktivt i de forskellige trin af ølbrygningen.

Undervejs vil den generelle ølbrygningsproces blive beskrevet, med de forskellige trin som denne inkluderer samt de råvarer der benyttes. Der bliver lagt vægt på gærens metabolisme og vækstfaser samt de forskellige stoffer der giver aroma og smag til den færdige øl.

Derudover vil der også være en del med ølbrygning ved kontinuert fermentering med udgangspunkt i de studerendes egne projekter.
Det vil blive forklaret hvordan traditionel ølbrygning og kontinuert ølbrygning adskiller sig fra hinanden, hvad fordelene kunne være med en kontinuert produktion, og hvorvidt man kan opnå ensartede produkter.

Endelig fortælles der lidt om livet som ingeniørstuderende på et universitet og om hvordan det adskiller sig fra at gå i gymnasiet, samt om karriereperspektiverne som færdiguddannet kemiingeniør.

Læringsmål

Generel ølproduktion

Gærs metabolisme

Fermenteringsprincipper

Vækstfaser for gærceller

Kontakt

For mere information kontakt os på tlf./mail

6550 7444 / brobygning@tek.sdu.dk


Tilbudstype Workshop
Hvor SDU Odense eller dit gymnasium
Varighed 4 timer
Pris Selve aktiviteten er gratis. Dog opkræver vi transportgodtgørelse, hvis vi skal besøge jer udenfor Region Syddanmark. Kommer I til os, afholder I selv transportudgifterne.

Sidst opdateret: 23.05.2024