Skip to main content
DA / EN

Energiminister for en dag

Grafik med elproducerende og elforbrugende produkter

Det moderne energinet er langt mere komplekst og sammenkoblet end det var før i tiden. Sektorens øgede kompleksitet kræver, at man opfatter den som et samlet system, hvor alle dele samarbejder og påvirker hinanden, og ikke bare som en gruppering af selvstændige komponenter.

Først får eleverne et oplæg, der præsenterer den moderne energisektor i al dens kompleksitet og forklarer, hvorfor det er vigtigt at gå systematisk til værks, når man arbejder med den.

Derefter arbejder eleverne i grupper  med at regulere en forsimplet model af den danske energisektor.  Produktion og forbrug af både el og varme skal balanceres, så der tages hensyn til både reduktion af CO2-udledning og forbrugerpriserne. 

Til slut præsenterer hver gruppe sit løsningsforslag og redegør for, hvilke overvejelser de har gjort sig, hvilke teknologier de har fokuseret på, og hvilke resultater der er opnået.

Eleverne skal medbringe egen computer.

Workshoppen afholdes af studerende fra uddannelsen til civilingeniør i energisystemer. 

Antal deltagere: 
Maksimalt 30 elever.

Læringsmål

Forstå den systematiske tilgang til energisektoren
Udvide forståelsen af hvordan energisektoren fungerer.

Kontakt

For mere information kontakt os på tlf./mail

6550 7444 / brobygning@tek.sdu.dk


Tilbudstype Workshop
Hvor SDU Odense, dit gymnasium eller online
Varighed 1-2 timer
Pris Selve aktiviteten er gratis. Dog opkræver vi transportgodtgørelse, hvis vi skal besøge jer udenfor Region Syddanmark. Kommer I til os, afholder I selv transportudgifterne.

Sidst opdateret: 20.06.2024