Skip to main content
DA / EN

Energiteknologier til grøn omstilling

Grafik med forskellige energiteknologier

Omstillingen til grøn energiforsyning indebærer introduktion af nye energiteknologier, der benytter vedvarende energiressourcer, til erstatning for de traditionelle kraftvarmeværker. Det giver en række udfordringer, som deltagerne i denne workshop skal lære om og arbejde med.

Eleverne arbejder i grupper. Først skal hver gruppe indsamle viden om en given energiteknologi (solceller, vindmøller, brændselsceller eller kraftvarmeværker) og fremlægge resultatet for resten af klassen.

Efterfølgende vil eleverne komme til at arbejde med modeller af vindmøller, solceller og en power to x model, hvor eleverne kan få en forståelse for hvordan teknologierne virker i praksis.

Underviserne - som selv er studerende på uddannelsen til Civilingeniør i Energisystemer - runder af med et perspektiverende oplæg om samspillet mellem teknologiernes energiproduktion og danskernes energiforbrug. Til slut testes elevernes nyerhvervede viden om energiteknologier i en quiz.

Fagligt niveau:
Workshoppen tilbydes til 2.G- eller 3.G-hold med en naturvidenskabelig baggrund.

Antal deltagere: 
Maksimalt 30 elever.

Læringsmål

Indsamling af viden om energiteknologier

Grundlæggende forståelse for energiteknologier og deres geografiske placering

Gruppearbejde


Kontakt

For mere information kontakt os på tlf./mail

6550 7444 / brobygning@tek.sdu.dk


Tilbudstype Workshop
Hvor SDU Odense, dit gymnasium eller online
Varighed 2½-3 timer
Pris Selve aktiviteten er gratis. Dog opkræver vi transportgodtgørelse, hvis vi skal besøge jer udenfor Region Syddanmark. Kommer I til os, afholder I selv transportudgifterne.

Sidst opdateret: 23.05.2024