Skip to main content

Matematisk modelleringsforsøg med M&M's

Emneområder

Vi berører følgende begreber og emner i workshoppen:

 • matematisk modellering
 • repræsentationsformer
 • eksponentielle funktioner
 • differentialregning
 • differentialligninger
 • forskudt eksponentiel vækst

Det lærer dine elever

I denne workshop ser vi på hvad en matematisk model er, og hvorfor de er så vigtige i den anvendelsesorienterede matematik. Igennem et matematikpuslespil ser vi forskellige eksempler på brugen af den matematiske værktøjskasse i mange andre kontekster og fag.

Vi laver derefter et konkret eksperiment med M&M’s. Her undersøger vi udviklingen af liv og død i en population. Vi vil opstille forskellige modeller for udviklingen og herunder inddrage teori fra differentialregning og differentialligninger, alt efter elevernes niveau i gymnasiet.

Workshoppen tager udgangspunkt i stof som eleverne møder i gymnasiet.

Workshoppen afvikles typisk enten om formiddagen fra kl. 8.30-12 eller om eftermiddagen fra kl. 12-15.30.

Efter den faglige workshop får gymnasieeleverne mulighed for at få et godt indblik i studielivet på SDU igennem en rundvisning og samtalecafé med de studerende fra Institut for Matematik og Datalogi. Her kan eleverne stille spørgsmål til hverdagen som studerende og høre de studerendes tanker om valg af uddannelse og erfaringer med studielivet.

Programmet kan tilpasses hvis I ønsker et længere besøg på SDU.

Overordnet ansvarlig for workshoppen er outreachkoordinator Elouise Holm.

Derudover vil studerende tilknyttet Institut fra Matematik og Datalogi være med til at stå for undervisningen.

Workshoppen afholdes efter aftale. Angiv en ønsket dato når du udfylder bookingformularen.

Ingen specifik frist.

Eleverne skal ikke forberede noget på forhånd.

Fakta

 • Målgruppe: gymnasium
 • Fag: matematik
 • Type: workshop
 • Sted: på SDU Odense
 • Varighed: halvdags
 • Antal deltagere: aftales
 • Pris: gratis
Kontakt

Kontakt outreachkoordinator Elouise Holm på mail eholm@imada.sdu.dk eller telefon 6550 7961.

Sidst opdateret: 17.06.2024