Skip to main content

Outbreak

Emneområder

Eksperimentelle metoder:

 • PCR
 • Restriktionsenzymer
 • Elektroforese
 • Bioinformatik

Teori/introduktion:

 • Introduktion til metoder inden for molekylærbiolog
 • Introduktion til bakteriel genetik og molekylærbiologi: cellens opbygning, replikation, mutation, genteknologi
 • Anvendt bioinformatik
 • Sundhed og sygdom (for eksempel smitteveje og sygdomsfremkaldende symptomer)
 • Introduktion til antibiotikaresistensproblematikken og alternativer
 • Introduktion til fagtermer og begreber som bruges i molekylærbiologi

Praktiske laboratoriefærdigheder:

 • Basalt kendskab til god laboratoriepraksis
 • Anvendelse af automatikpipetter
 • Forståelse for potentielle fejlkilder under udførelse af praktisk arbejde i laboratoriet
 • Udførelse af eksperimenter og undersøgelser under hensyntagen til laboratoriesikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale

Det lærer dine elever

 • Basal viden om molekylære eksperimentelle metoder, såsom PCR, brugen af restriktionsenzymer og gelelektroforese
 • Teoretisk viden om basal mikrobiologi med fokus på bakterier
 • Introduktion til bioinformatik og perspektivering af teoretiske resultater fra bioinformatik til de eksperimentelle resultater
 • Basalt kendskab til god laboratoriepraksis

Programmet for dagen kan tilpasses efter behov. For eksempel kan starttidspunkt udskydes en time.

Standardprogrammet ser således ud:

 • 09.00: Ankomst til SDU (det præcise mødested aftales nærmere)
 • 09.10: Introduktion til case og øvelse
 • 09.45: PCR i Lab
 • 10.30: Bakterieoplæg
 • 11.00: Studenteroplæg og efterfølgende rundvisning
 • 12.00: Frokostpause
 • 12.30: Skæring med restriktionsenzymer
 • 13.00: Loading på Gel
 • 13.30: Bioinformatik – del 1
 • 14.15 Analyse af gel
 • 14.35: Bioinformatik – del 2
 • 14.50: Tak for i dag og afrunding

Undervisningen varetages af uddannelseskoordinator Magnus Malling Pedersen sammen med en studerende som læser enten Biomedicin eller Biokemi og molekylær biologi.

Forløbet tilbydes som udgangspunkt i ugerne 5 og 6 i forårssemestret samt ugerne 35, 36 og 37 i efterårssemestret.

Efter aftale med uddannelseskoordinator Magnus Malling Pedersen er det dog også muligt at tilmelde sig forløbet på andre dage i løbet af skoleåret.

21 dage inden det planlagte besøg

Protokoller udleveres på dagen.

Eleverne skal medbringe egne computere og må gerne forinden have fået en introduktion til PCR-metoden, DNA (inklusive baserne A-G-C-T) samt forståelse for deres komplementære struktur.

Fakta

 • Målgruppe: gymnasium
 • Fag: Biologi A og Bioteknologi A
 • Type: workshop
 • Sted: på SDU Odense
 • Varighed: heldags
 • Antal deltagere: max. 30 elever ad gangen
 • Pris: gratis
Kontakt

Kontakt uddannelseskoordinator Magnus Malling Pedersen på mail bmb-studiesekretaer@sdu.dk eller telefon 6550 7438.

Sidst opdateret: 23.05.2024