Skip to main content

Meget filmfortolkning er bullshit - hvad kan vi gøre i stedet?

Dybe semiotiske filmfortolkninger siger ofte ikke særlig meget om filmen eller tilskuerens oplevelse af filmen, men illustrerer i stedet analytikerens evne til at komme med ”geniale” (over)fortolkninger. Eller sagt med andre ord: det bliver ofte noget bullshit. Oplægget tager derimod udgangspunkt i, at hovedformålet med analyse bør være filmen samt tilskuerens forståelse og følelser i filmoplevelsen. Med det fokus lærer man i højere grad at analysere og tænke som en filmskaber, hvis interesse er at skabe en bestemt tilskueroplevelse. Den kognitive tradition bygger på den måde i højere grad bro mellem det teoretiske og det praktiske felt.

 

Det lærer dine elever

Vi brænder for at vise eleverne, hvad Humaniora er. Derfor ønsker vi med dette tilbud at lade gymnasielever opleve et summende SDU både fagligt og socialt på en helt almindelig dag.

Programmet tilrettelægger vi i samarbejde med jer, men vi anbefaler, at gymnasiebesøg indeholder 2 faglige oplæg, rundvisning på SDU og frokost sammen med vores studerende, hvor eleverne kan stille spørgsmål og høre mere om studielivet.
Ingen fastsatte datoer. Den eksakte dato aftales ud fra dine ønsker.

Henvend dig gerne i god tid (minimum 1-2 måneder før). Så vi kan finde en dato og sammensætte et program, der opfylder dine ønsker til besøget bedst muligt.

Der fremsendes evt. lidt undervisningsmateriale forud for besøg som forberedelse.

Hvert oplæg varer ca. 45 minutter, og vores undervisere bestræber sig på at gøre oplæg så aktiverende for gymnasieeleverne som muligt, så der indgår eventuelt små opgaver undervejs.

Forud for besøg aftales der nærmere om dagens forløb, så besøget bliver meningsfuldt for din klasse i forhold til f.eks.:

  • gymnasieelevernes aktuelle forløb på skolen og viden om området
  • hvordan eleverne bedst forbereder sig på at indgå i dialog med oplægsholder og studerende
  • den viden om emnet, som eleverne tager med tilbage til skolen efter besøg

  

Vi håber at du, som gymnasielærer, vil deltage aktivt på dagen og hjælpe oplægsholder med at facilitere øvelser og dialog med klassen.

Besøget er gratis, men skolen afholder selv eventuelle transportudgifter.

 

Book undervisningstilbud

Sidst opdateret: 20.06.2024