Skip to main content

Fra børn og fulde folk – Antikke ordsprog

Sandheden skal man høre fra børn og fulde folk, siger man med et ordsprog på dansk. Samme budskab møder vi i antikke ordsprog, fx på latin ”In vino veritas” eller på græsk ”Ἐν οἴνῳ ἀλήθεια”. Ordsprog findes i de fleste sprog, og mange ordsprog udtrykker nogle almenmenneskelige følelser eller videreformidler en pointe, som vi alle kan sætte os ind i. I dette foredrag skal I høre om de forskellige definitioner på et ordsprog og om de forfattere, som i antikken og i renæssancen samlede ordsprogene og forklarede dem, så vi nu stadig kan forstå ordsprogene. I vil også blive præsenteret for en masse græske ordsprog oversat til dansk, som vi skal forsøge at få en mening ud af. Hvad betyder mon ”tøj til en kat”, ”ansjosen så ilden” eller ”en ugle til Athen”?

 

Det lærer dine elever

Vi brænder for at vise eleverne, hvad Humaniora er. Derfor ønsker vi med dette tilbud at lade gymnasielever opleve et summende SDU både fagligt og socialt på en helt almindelig dag.

Programmet tilrettelægger vi i samarbejde med jer, men vi anbefaler, at gymnasiebesøg indeholder 2 faglige oplæg, rundvisning på SDU og frokost sammen med vores studerende, hvor eleverne kan stille spørgsmål og høre mere om studielivet.
Ingen fastsatte datoer. Den eksakte dato aftales ud fra dine ønsker.

Henvend dig gerne i god tid (minimum 1-2 måneder før). Så vi kan finde en dato og sammensætte et program, der opfylder dine ønsker til besøget bedst muligt.

Der fremsendes evt. lidt undervisningsmateriale forud for besøg som forberedelse.

Hvert oplæg varer ca. 45 minutter, og vores undervisere bestræber sig på at gøre oplæg så aktiverende for gymnasieeleverne som muligt, så der indgår eventuelt små opgaver undervejs.

Forud for besøg aftales der nærmere om dagens forløb, så besøget bliver meningsfuldt for din klasse i forhold til f.eks.:

  • gymnasieelevernes aktuelle forløb på skolen og viden om området
  • hvordan eleverne bedst forbereder sig på at indgå i dialog med oplægsholder og studerende
  • den viden om emnet, som eleverne tager med tilbage til skolen efter besøg

  

Vi håber at du, som gymnasielærer, vil deltage aktivt på dagen og hjælpe oplægsholder med at facilitere øvelser og dialog med klassen.

Besøget er gratis, men skolen afholder selv eventuelle transportudgifter.

 

Book undervisningstilbud

Fakta

Underviser: 
Studieadjunkt Lærke Andersen, Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber

Målgruppe:
Gymnasium

Fag:
Oldtidskundskab

Sted:
SDU Odense

Varighed:
Aftales

Pris:
Gratis

Har du spørgsmål?

Kontakt Bettina-Cecilie Henriksen

Mail

Sidst opdateret: 20.06.2024