Skip to main content

Bibliotekstilbud til gymnasier

SDU's bibliotek har en række konkrete tilbud til gymnasierne i vores område. Det gælder både studerende og undervisere.

Mangler du materialer til din undervisning eller til opgaver, hjælp til informationssøgning  mm., så henvend dig til din lokale kontaktperson på listen neden for. Du kan også selv søge via vores katalog, men bemærk at du ikke har adgang til vores elektroniske ressourcer. Adgang hertil får du kun, hvis du besøger os på campus.

På biblioteket samarbejder vi med gymnasier i hele vores område om en række tiltag, hvor vi aktivt møder op på gymnasierne. Det gælder fx. kurser i informationssøgning for gymnasieelever og undervisere, ligesom vi sammen med forskere fra Syddansk Universitet indgår i forbindelse medarrangering af temadage og -uger samt deltager i en række brobygningsaktiviteter, ex. i forbindelse med DHO-, SRO-, SRP-opgaveskrivning.

Også her kan du henvende dig til kontaktpersonerne og høre om mulighederne:

Tilbudstype Forelæsning
Projekthjælp
Workshop
Hvor På gymnasiet eller på SDU
Varighed 1 time - Flere dage

Sidst opdateret: 20.06.2024