Skip to main content

Indgå i projektsamarbejde

Din virksomhed kan få gavn af, at SDU's studerende skal skrive projekter flere gange under deres uddannelse. 

Det gælder både semesterprojekter, bachelor- og specialeafhandling. De studerende kan vælge at skrive om en teoretisk problemstilling, eller de kan vælge at skrive om en problemstilling i en virksomhed eller organisation.

Et projektsamarbejde med en studerende betyder, at du kan få analyseret en problemstilling i din virksomhed eller organisation og dermed får svar eller resultater, som bygger på jeres egne forhold elle data.


Projektsamarbejde

For at blive taget i betragtning til en studerendes projekt, skal du:

 • Beskrive, hvad din udfordring er.
 • Give adgang til og afgrænse den data, der er grundlag for samarbejdet.
 • Afsætte ressourcer i virksomheden, bestyrelsen eller organisationen, som den studerende kan få yderligere data fra.

 
Jo mere du har forberedt og lavet aftaler om at være til rådighed for den studerende, før projektsamarbejdet starter, desto bedre forudsætninger har den studerende for at kunne lave en afhandling, som din virksomhed eller organisation får mest mulig udbytte af.

Et projektsamarbejde adskiller sig fra studiejob og praktik, da den studerende ikke sidder fast i virksomheden eller løser enkelte opgaver for virksomheden eller organisationen.

I projektsamarbejde løser den studerende din udfordring ud fra et teoretisk og analytisk grundlag. Forvent derfor:

 • Resultater på din problemstilling, baseret ud fra nyeste akademiske teorier, modeller og analytiske værktøjer, den studerende har tillært sig i løbet af sin uddannelse.
 • En nysgerrig studerende med friske øjne, der ikke er farvet af den måde, som problemstillinger almindeligvis bliver beskuet på.

 
Det er vigtigt ikke at forvente et resultat på linje med en konsulent, da den studerende både skal redegøre for de teoretiske virkemidler brugt i opgavebesvarelsen samt den analytiske tilgang for at komme til et svar.

Du skal vælge et projektsamarbejde, hvis du er interesseret i at være case for en studerendes afhandlingsopgave. Vær opmærksom på, at du og din virksomhed eller organisation skal afsætte ressourcer og gøre data tilgængelig.

Du får altså ikke udført et praktisk arbejde eller har den studerende til rådighed til at løse ad hoc-opgaver under denne form for projektsamarbejde. Du får analysen og konklusionen på den problemstilling, som du selv har været med til at definere sammen med den studerende og dennes vejleder.

Med få undtagelser skriver studerende bachelor- og specialeafhandlinger i forårssemesteret med opstart 1. februar. Gå derfor ud fra, at der er flest ansøgere til dit projektsamarbejde med opstart i foråret.

Vælger du at tilknytte en studerende i et projektsamarbejde, skal du være opmærksom på følgende:

 • Upload dit “jobopslag” i SDU Jobbank allerede i efteråret, så flest mulige studerende kan overveje din virksomhed som case.
 • Problemstillingen, du beskriver i “stillingsopslaget”, kan blive modificeret af den studerende og dennes vejleder, så den passer til uddannelsen. Alle tre parter skal blive enige og godkende projektsamarbejdets endelige problemstilling før opstarten.
 • Forløbet strækker sig over hele semesteret med en deadline for afleveringsfrist. I de fleste tilfælde skal den studerende forsvare sin afhandling foran vejleder og censor.
 • Du kan med fordel lave en aftale med den studerende om overlevering af opgavens resultater, inden I starter samarbejdet op. Overvej om du vil være tilstede under fremlæggelsen. I kan også aftale, at du og relevante medarbejdere får en præsentation af de væsentligste hovedpunkter.
 • Den studerende får ingen løn under denne form for projektsamarbejde, da det er en del af den studerendes uddannelse, og derfor får den studerende SU. Der kan dog indgås aftale om, at du afholder visse udgifter, f.eks. transportomkostninger til din virksomhed, så den studerende kan interviewe relevante personer eller kan lave observationsstudier. 
 • Den studerende vil som udgangspunkt arbejde hjemmefra under forløbet, men der kan være behov for at mødes før og under forløbet samt for kontakt undervejs.
 • Aftal inden opstart, hvordan du vil kommunikere med den studerende undervejs.
 • Læg allerede statusmøder i jeres kalender, inden I går i gang. 

 
Du finder en inspirationsguide til at udforme et stillingsopslag for projektsamarbejde her.

Opslaget til projektsamarbejde uploader du efterfølgende til SDU Jobbank . Der er udarbejdet en guide til oprettelse af et opslag.

For nogle studerende vil det være pålagt fra universitetet, at de samarbejder med en virksomhed eller organisation under projekter.

For andre kan den enkelte studerende vælge at skrive semesterprojekt eller afhandling ud fra en teoretisk problemstilling eller en virkelig problemstilling i en virksomhed eller organisation.

Derudover får den studerende følgende ud af projektsamarbejde:

 • Specialiserer sig i at bruge udvalgte analysemetoder, teoretisk pensum fra uddannelsesforløbet og teoretiske modeller til at løse komplekse problemstillinger.
 • Får kendskab til real world problems, og hvordan virksomheder håndterer og løser problemstillinger eller udvikler nye forretningsområder.
 • Skaber resultater, der pryder CV'et og dermed kan føre til det første job efter endt uddannelse.
 • I nogle tilfælde kan projektsamarbejdet føre til, at du og den studerende indgår aftale om studiejob eller fastansættelse.
Kontakt

Har du spørgsmål til at indgå projektsamarbejde med en studerende kontakt SDU RIO.

Kontakt os

SDU RIO Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 07.06.2023