Indgå aftale om praktik eller projektsamarbejde

Din virksomhed kan vælge at få en praktikant eller indgå et projektsamarbejde med studerende.

På den måde får I et nyt syn på daglige problemstillinger, og I får løst konkrete opgaver.

Derudover skaber I et godt rekrutteringsgrundlag, når I fremover skal ansætte nye medarbejdere.

Hvis I ønsker et samarbejde med en ingeniørstuderende, er der nogle særlige forhold, I skal være opmærksomme på. Det kan I læse mere om her.

Forløbenes længde og opstart

Et praktikforløb varer i to til seks måneder og er typisk ulønnet.

Et projektforløb bliver typisk arrangeret omkring et bachelorprojekt eller et speciale og varer i to til seks måneder.

Opstart både begge typer forløb er i september eller februar. 

Klare retningslinjer for samarbejdet

Når I laver en aftale med en studerende om en praktik eller et projektsamarbejde, er det godt med klare retningslinjer.

Her finder du en skabelon til en samarbejdsaftale. Den kan både bruges til praktik- og projektsamarbejde.

Når I udfylder aftalen, formulerer I blandt andet, hvad opgaven indeholder, og hvad begge parter forventer af samarbejdet.

I skal være opmærksomme på, at aftalen skal være i overensstemmelse med reglerne i med den studerendes studieordning.

Universitetet skal godkende samarbejdet

Aftalen kan først underskrives, når den studerende har lavet en endelig aftale med vejlederen på SDU om projektet eller praktikforløbet.

Måske ønsker I, at der indgås en særskilt fortrolighedsaftale, som den studerendes vejleder skal være en del af.

Eller måske vil I benytte en anden kontrakttype. I sådanne tilfælde skal aftalen sendes til SDU's juridiske kontor til godkendelse. 

Kontakt os 

Har I spørgsmål? 

Kontakt virksomhedskonsulenterne i SDU RIO på sdu-rio@sdu.dk eller tlf. 6550 2022. 

Mangler I en international profil?

SDU har mange tusinde internationale studerende. Kom i kontakt med en af dem.

Læs om de internationale studerende