Skip to main content

Dyrevelfærdsorgan på Syddansk Universitet

DVO-ets opgaver:

 1. rådgive om spørgsmål vedrørende dyrenes velfærd i forbindelse med erhvervelse, opstaldning, pasning og anvendelse,
 2. rådgive om anvendelsen af principperne om erstatning, begrænsning og forfinelse,
 3. orientere om den tekniske og videnskabelige udvikling inden for erstatning, begrænsning og forfinelse,
 4. fastlægge og ajourføre interne driftsprocedurer med hensyn til overvågning, rapportering og opfølgning vedrørende velfærden for de dyr, der huses eller anvendes i institutionen eller virksomheden,
 5. følge udviklingen og resultater af projekter under hensyntagen til virkningen på de anvendte dyr og identificere og rådgive om faktorer, der yderligere kan bidrage til erstatning, begrænsning og forfinelse, og
 6. rådgive om planer for, hvordan dyr, der skal genhuses eller sættes tilbage i et habitat eller produktionssystem, der er passende for arten, rehabiliteres, herunder socialiseres.

DVO-ets medlemmer:

Vedr. sundhedsvidenskabelig og molekylærbiologisk forskning deltager:

 • Afdelingsleder, lektor Peter Bollen (formand)
 • Dyrlæge Louise Langhorn
 • Dyrlæge Stefanie Kolstrup
 • Lektor Henrik Dimke (forskerrepræsentant SUND)
 • Akademisk medarbejder Ann-Britt Marcher (forskerrepræsentant NAT)
 • Professor emeritus Peter Bie (eksternt medlem)
 • Dyrepasser Karina Mandrupsen-Brinkmann
 • Dyrepasser Michelle Borum Paarup
 • Dyrepasser Pernille Simonsen

Vedrørende biologisk og marinbiologisk forskning deltager desuden:

 • Lektor Magnus Wahlberg
 • Specialkonsulent Kirstin Anderson Hansen
 • Lektor Coen Elemans
 • Laborant Sonja Jakobsen

Henvendelser til DVO-et:

Overordnet set handler det om at bidrage til dyrenes velfærd, hvilket foregår gennem rådgivning om dyrevelfærd og brugen af de 3R’er: Replacement, Reduction, Refinement.

DVO-et kan kontaktes af forskere om rådgivning inden for de 3R-er eller andre spørgsmål om alle aspekter af anvendelse af dyr i forsøg, bl.a. opdræt, opstaldningsforhold og pasning, optimale håndteringsteknikker, bedøvelse og smertelindring, reducering af påvirkning af procedurer på dyr og humane endepunkter. Yderligere kan DVO-et rådgive om, hvorvidt genanvendelse eller genhusning af forsøgsdyr efter endt forsøg kan være en løsning.

Kontakt DVO-et: dvo@sdu.dk

Kontakt SDU's dyrevelfærdsorgan

dvo@sdu.dk

Sidst opdateret: 27.10.2021