Skip to main content
DA / EN

Dagsorden 3. december 2015

Der indkaldes hermed til møde i Repræsentantskabet for Syddansk Universitet.

 

Mødet finder sted:

 

torsdag den 3. december 2015, kl. 15.15 – 17.30 på
Det Tekniske Fakultet, Indgang T

Undervisningsbygning 44, stueplan (midterste etage)
Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense M

 

Dagsorden:

 

 1. Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 23. september 2015
  v/formand Jørgen Krab Jørgensen

   

 2. Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse
  v/bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen 
   
 3. Aktuelle sager
  v/rektor Henrik Dam 
   
 4. Kandidatoptaget 2015
  Gennemgang af optaget med efterfølgende diskussion
  v/rektor Henrik Dam

   

 5. Præsentation af Det Tekniske Fakultet - herunder forskningsopbygning
  v/dekan Henrik Bindslev 
   
 6. Præsentation af bygning 44 - Energiklasse 2020
  v/professor MSO, centerleder Bo Nørregaard Jørgensen 
   
 7. Eventuelt
  v/formand Jørgen Krab Jørgensen 
   
 8. Rundvisning på Det Tekniske Fakultet
  v/dekan Henrik Bindslev og chefkonsulent, cand. polyt. Mogens Brabech

 

 

Med venlig hilsen

 

Jørgen Krab Jørgensen

Formand for Repræsentantskabet

 

Sidst opdateret: 03.11.2016