Skip to main content

Dagsorden 13. marts 2017

Der indkaldes hermed til møde i Repræsentantskabet for Syddansk Universitet.

 

Mødet finder sted:

 

mandag den 13. marts 2017, kl. 15.15 – 17.30 på

Institut for Idræt og Biomekanik, Bygning 39, Lab for Leg og Innovation
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense M

 

 

Dagsorden:

 

 1. Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 5. december 2016
  v/formand Jørgen Krab Jørgensen

   

 2. Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse

  v/bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen

 3. Aktuelle sager
  v/rektor Henrik Dam

 4. Forskning i fodbold og nationalt fodboldcenter
  v/professor Peter Krustrup, Institut for Idræt og Biomekanik

 5. Eventuelt
  v/formand Jørgen Krab Jørgensen

 6. Rundvisning Områderne i forbindelse med planlægning af det nationale fodboldcenter v/professor Peter Krustrup og institutleder Jørgen Povlsen, Institut for Idræt og Biomekanik 

 

Jørgen Krab Jørgensen

Formand for Repræsentantskabet

 

 

 

Sidst opdateret: 19.07.2022