Skip to main content

Dagsorden 5. december 2016

Der indkaldes hermed til møde i Repræsentantskabet for Syddansk Universitet.

 

Mødet finder sted:

 

mandag den 5. december 2016, kl. 15.15 – 17.30 i

mødelokale Ellehammer Ø28-600-3 på Det Tekniske Fakultet
Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense M

 

 

Dagsorden:

 

 1. Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 29. september 2016
  v/formand Jørgen Krab Jørgensen

   

 2. Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse

  v/bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen

 3. Aktuelle sager
  v/rektor Henrik Dam

 4. Droner / robotter
  v/centerleder Brad Beach
  Oplægget foregår på engelsk.

  Der vil blive mulighed for at flyve med droner

 5. Eventuelt
  v/formand Jørgen Krab Jørgensen

   

   

  Med venlig hilsen

   

   

  Jørgen Krab Jørgensen

  Formand for Repræsentantskabet

   


Sidst opdateret: 19.07.2022