Skip to main content

TEK Innovation - bygger bro mellem virksomheder og ingeniørkompetencer på SDU

Det er altafgørende for Det Tekniske Fakultet at arbejde tæt sammen med det omgivende samfund. Samarbejdet bygger på konstruktiv dialog og en konstant gensidig søgen efter nye muligheder for at styrke og udvikle vækst, velstand og velfærd. Både på regionalt, nationalt og internationalt plan.

 

TEK Innovation bygger broen mellem fakultetet og omverdenen og står klar til at sætte nye samarbejder i søen. Mulighederne er mange, som eksempelvis:

Forsknings- og udviklingsprojekter

Rekvireret forskning eller konsulentopgaver

Studentersamarbejder:

Erhvervs ph.d. og –postdoc

Faglige netværk og events 

Workshops og match making arrangementer

….og meget mere.

 TEK Innovation faciliterer samarbejdet og støtter forskere i at hjemtage forskningsmidler i samarbejde med industrien 

 Læse mere om mulighederne her eller kontakt afdelingsleder i TEK Innovation Søren Elmer Kristensen på telefon: +45 6550 7491  for en snak

 

Praktik- og Projektdag

Her kan du komme i dialog med ingeniørstuderende om projekter eller praktik