Skip to main content

TEK Innovation

TEK Innovation

TEK Innovation er fakultetets forskerstøtte- og innovationsenhed. Vi bistår ledelsen og de faglige miljøer med at skabe og drive eksternt finansierede forsknings- og innovationsprojekter, bygge bro til omverdenen gennem samarbejde samt understøtter den strategiske udvikling af fakultetet.

Det er altafgørende for Det Tekniske Fakultet at arbejde tæt sammen med det omgivende samfund. Samarbejdet bygger på  konstruktiv dialog og en konstant gensidig søgen efter nye muligheder for at styrke, udvikle vækst, velstand og velfærd. Både på regionalt, nationalt og international plan.

Samarbejdet kan starte i dag. Private og offentlige virksomheder  med ønske om øget samarbejde, kan benytte sig af TEK Innovation. Tag kontakt og få eksempelvis support til at: 

  • etablere kontakt til og skabe samarbejde med forskere og undervisningsmiljøer
  • drøfte mulige samarbejdsmuligheder med forskere og studerende
  • møde studerende  og forskere via åbne events med fokus på samarbejde

For forskere

For virksomheder og offentlige institutioner

På den indre linje støtter TEK Innovation SDUs TEK forskere ved at yde support til projektansøgninger til forskning og udvikling, tilbyde administrativ projektledelse i større forskningsprojekter, understøtte planlægning af events og konferencer samt inspirere til og støtte etableringen af teknologivirksomheder af ingeniørstuderende og ansatte.

 

Søren Elmer Kristensen
Afdelingsleder, TEK Innovation
sek@tek.sdu.dk
+45 65 50 74 91 / +45 24 40 85 22