Skip to main content
DA / EN

Myndighedsbetjening

 

Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet betjener helt overvejende justitsvæsenet med undersøgelser af forskellig art, men også Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og SKAT er blandt de myndigheder vi samarbejder med. Disse ydelser rekvireres af myndighederne, og går under betegnelsen ”Rekvireret arbejde”.

Den retslægelige afdeling betjener politiet med findestedsundersøgelser, politi og Arbejdsskadestyrelsen med obduktioner og politiet og undtagelsesvis de kommunale myndigheder med undersøgelser af levende – klinisk retsmedicin.

Den retskemiske afdeling betjener politiet med undersøgelser af prøver fra levende og døde og deltager i ”høstaktioner” hos illegale skunk-dyrkere. Den retskemiske afdeling undersøger endvidere effekter for politiet og SKAT.

Den antropologiske afdeling betjener politiet via den retspatologiske afdeling med undersøgelse af knoglefund.

 

Sidst opdateret: 06.03.2024