Skip to main content
DA / EN

Karin Brochstedt Dieperink

Viceinstitutleder
Klinisk Institut

Email: kdieperink@health.sdu.dk

Ph.d., sygeplejerske

Profil på forskerportalen

Karin Dieperink