Skip to main content

Institutråd

Institutrådets opgaver

Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi, herunder:

  • Instituttets faglige udviklingsarbejde og strategi vedrørende forskning, uddannelse og vidensudveksling
  • Instituttets strategi på forskning, uddannelse og vidensudveksling
  • Instituttets bidrag til fakultetets strategi- og udviklingsarbejde
  • Instituttets organisering i relation til forskning og fakultetets uddannelser
  • Instituttets kvalitetssikring
  • Økonomi og budget, herunder eksterne midler m.m.
  • Ansættelsespolitik i relation til forskning og fakultetets uddannelser
  • Fysiske og sociale rammer for medarbejdere og studerende
  • Studentermiljø og -trivsel
  • Ledelsesbeslutninger


Institutrådets sammensætning 

Institutrådet består af 12 medlemmer, herunder institutlederen, der er født medlem. Der vælges 5 medlemmer af og blandt instituttets videnskabelige medarbejdere, og mindst tre af medlemmerne skal være anerkendte forskere, dvs. lektorer eller professorer. Institutlederen er formand for Institutrådet, og blandt udvalgets lektorer eller professorer vælges en næstformand. Formand og næstformand udgør et formandsskab, der har ansvaret for dagsorden, referat og opfølgning. Der vælges desuden tre medlemmer blandt instituttets teknisk-administrative medarbejdere, og de studerende kan vælge tre studerende som medlemmer.

Funktionsperioden er fire år for medarbejdere og to år for studerende. Genvalg kan finde sted.

Der afholdes minimum to møder i Institutrådet pr. semester.

Medlemmer af Juridisk Instituts Institutråd

Sidst opdateret: 04.08.2021