Skip to main content

Vi ser med lup på sundheden

Vi ser med lup på sundheden

En undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut (Pilgaard og Rask, 2016) har påvist, at folk på landet dyrker mindre motion end folk i byerne, samtidig med at det traditionelle forenings- og holdbaserede idrætsliv er i tilbagegang til fordel for mere individuelle organiserings- og idrætsformer. Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil (www.danskernessundhed.dk) viser desuden, at borgere i landdistriktsdominerede kommuner på en række parametre har dårligere sundhedstilstand end borgere i bykommuner.

Kommunerne har ansvaret for den forebyggende sundhedsindsats. Der er samtidig i kommunerne stort fokus på samskabelse mellem kommunen og frivillige grupper og individer. Når lokalsamfund selv tager teten med henblik på at forbedre sundhed, tryghed og trivsel, har det været forsknings- og udredningsprojektets idé/hypotese, at der er noget at vinde for både lokalsamfund og kommune, hvis indsatsen kan ske i et frugtbart samspil med kommunen. Der er mulighed for, at nærheden i lokalsamfundet kan skabe rammer, der forankrer en sundhedsindsats bedre, mens kommunen kan være med til at bidrage med understøttende indsatser undervejs i processen (Vrangbæk, 2013).

Projektet har altså ønsket at undersøge, hvad der sker, når der i lokalsamfunds lokale udviklingsplaner (LUP’er) er taget et valg om at arbejde strategisk og målrettet med at styrke sundhed, trivsel og tryghed. Der er desuden fokus på, hvordan en sådan indsats kan styrkes gennem aktiv samskabelse mellem kommune og lokalsamfund. En nylig oversigtsartikel om sundhed og landdistrikter (Hanlon og Kearns, 2016) peger netop på vigtigheden af i fremtidens landdistriktsrelaterede sundhedsindsats at have fokus på lokalsamfunds kollektive mobilisering omkring temaer som sundhed og velvære.

Der er gennemført en udredende interviewundersøgelse med forskellige borgergrupper og lokale repræsentanter i de tre lokalsamfund, som har inddraget et sundhedsfokus i deres LUP og med repræsentanter for forvaltningen i de tre kommuner, som lokalsamfundene er beliggende i. Målet har været at identificere facilitatorer og barrierer ved en lokalsamfundsbaseret sundhedsindsats samt identificere områder, hvor der er potentiale for samskabelse mellem lokalsamfund og kommune i forhold til sundhedsindsatsen med henblik på at løse udfordringen med den dårligere sundhedstilstand blandt landdistrikts-befolkningen.                   

Projektet er et samarbejds – og forskningsprojekt mellem lektor Annette Aagaard Thuesen, aat@sam.sdu.dk, Center for Landdistriktsforskning, Kulturssociologi og Professor og forskningsleder Pernille Tanggaard Andersen, ptandersen@health.sdu.dk  fra forskningsenheden for Sundhedsfremme, IST.


Sidst opdateret: 20.10.2023