Skip to main content

Screening for tarmkræft - Ikke-deltagelse og falske resultater af afføringsprøver

Baggrund

Tarmkræft er den tredje hyppigst forekommende kræftform i verden og har høj dødelighed. Siden 1980’erne er der udviklet og indført forskellige metoder til at screene for tarmkræft enten ved direkte at se indvendigt i tarmen fx via koloskopi, eller ved at teste for usynligt blod i afføringen. Det danske screeningsprogram for tarmkræft blev indført i 2014. Borgere i aldersgruppen 50-74 år får hvert andet år tilbud om at indsende en afføringsprøve til test for usynligt blod.

Hvor effektivt screeningsprogrammet reducerer dødeligheden af tarmkræft, afhænger blandt andet af deltagelsesraten og præcisionen af screeningstesten. Inden for begge områder er der plads til forbedringer både i dansk og international kontekst.

I Danmark deltager cirka 60 % af de inviterede borgere, hvilket er tæt på målsætningen om 65 % sat i Den Europæiske Union. Ikke desto mindre giver deltagelsesraten anledning til bekymring, fordi der er forskel i deltagelse blandt socioøkonomiske grupper, som kan bidrage til at forøge den sociale ulighed i sundhed. Mænd deltager i mindre grad end kvinder, ligesom mennesker, der bor alene, i mindre grad takker ja til screening sammenlignet med ægtefolk. Ydermere ses den sammenhæng, at grupper i samfundet med lav deltagelsesrate samtidig er grupper med højere forekomst af tarmkræft og dårligere overlevelsesprognose.

Derudover er testen for usynligt blod i afføring, som anvendes i Danmark og mange andre lande i verden, ikke perfekt. Det medfører, at omkring halvdelen af de borgere, der testes positive for blod i afføringen, ikke har nogen forstadier til eller kræft i tyk- eller endetarmen. En anden konsekvens er, at omkring 10 ud af 10.000 borgere med en negativ test, bliver diagnosticeret med kræft inden for to år efter den negative test.

Formål

Det overordnede formål med ph.d.-projektet er at forbedre vores forståelse af ikke-deltagelse i screening for tarmkræft samt falsk positive og falsk negative resultater på afføringsprøver.

Det vil foregå gennem tre studier:

  1. En systematisk litteraturgennemgang med metaanalyse af individ-relaterede faktorer der er associeret med falsk positive henholdsvis falsk negative resultater på afføringsprøver
  2. Et tvillinge- og familiestudie med undersøgelse af den relative betydning af genetiske og miljømæssige faktorer for ikke-deltagelse i screening for tarmkræft samt test af hvorvidt ikke-deltagelse samler sig i familier
  3. Et tvillinge- og familiestudie med undersøgelse af den relative betydning af genetiske og miljømæssige faktorer for henholdsvis falsk positive og falsk negative resultater af afføringsprøver samt test af hvorvidt falsk positive henholdsvis falsk negative resultater af afføringsprøver samler sig i familier.

Materiale

Til studie 1 anvendes originalstudier identificeret primært ved søgninger i store bibliografiske databaser. Studierne 2 og 3 vil blive udført med data fra Det Danske Tvillingeregister, Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase og Landspatientregisteret.

Bevillinger

  • Danish Institute for Advanced Study (DIAS)
  • Fakultetsstipendie

Forventet periode

April 2022-april 2025

Vejledning

  • Hovedvejleder: Professor Kaare Christensen, EBB/SDU
  • Medvejleder: Adjunkt Maria Timofeeva, EBB/SDU
Ph.d. studerende

Winnie Poulsen

kontakt

Tvillingforskning

Forskningsområde

om: tvillinger

EBB - Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 3029

Sidst opdateret: 20.10.2023