Skip to main content

Hvordan beskytter vi dine data?

Det er naturligvis helt frivilligt at deltage i alle spørgeskemaundersøgelser, og du skal vide, at vi passer godt på dine data, som behandles med hjemmel i Databeskyttelsesloven § 10 (videnskabelige forskningsformål). Personoplysninger, der tilvejebringes ved forskningsprojekter, tjener udelukkende forskningsformål. Når resultaterne fra et forskningsprojekt offentliggøres, vil ingen personer kunne genkendes.

 

Databeskyttelse er helt grundlæggende for arbejdet i Dansk Center for Tvillingforskning. Vi følger den til enhver tid gældende lovgivning for beskyttelse af personoplysninger samt retningslinjerne for god videnskabsetik. Forud for opstarten af et forskningsprojekt, der anvender data fra Det Danske Tvillingregister kræves godkendelse fra ledelsesgruppen. Herefter skal forskningsprojektet sagsbehandles og godkendes af jurister ved SDU RIO (Research & Innovation Organisation). Ligeledes vil der i forskningsprojekter, som anvender biologisk materiale, og hvor dette er påkrævet, blive indhentet tilladelser fra Videnskabsetisk Komité.

 

Derudover er vores behandling af data fra Det Danske Tvillingregister og registrets biobank i 2019 blevet certificeret efter den internationale informationssikkerhedsstandard ISO 27001. Denne er med til at sikre en effektiv informationssikkerhedsledelse og stiller høje krav til risikostyring, dokumentation af processer samt fordeling af ansvar for informationssikkerhed.

 

Læs mere om databeskyttelse på Datatilsynets hjemmeside samt om SDUs procedurer for anmeldes af forskningsprojekter, der anvender personoplysninger, Videnskabsetisk Komité og om informationssikkerhedsstandarden ISO 27001 ved at følge linkene her på siden eller kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Dansk Center for Tvillingforskning - Institut for Sundhedstjenesteforskning - Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 3047

Sidst opdateret: 20.10.2023