Skip to main content

Hvorfor er tvillinger så interessante?

Tvillingundersøgelser udføres for at finde ud af, hvorfor folk er forskellige og i hvor høj grad, det skyldes gener og miljø og deres samspil. Dette gælder både for sygdomme, adfærd og andre forhold.

Tvillinger er interessante for forskningen, fordi de ligner hinanden. De er født på samme tid. De er som regel vokset op i samme familie, med de samme opvækstvilkår og hvis de er énæggede, har de nøjagtigt samme gener, mens toæggede deler halvdelen af deres gener ligesom andre søskendepar.

Dog er det ofte kun den ene tvilling, der får en sygdom, mens den anden ikke rammes. Hvorfor? Det er sådanne spørgsmål vi søger svar på.- Det, som tvillingforskningen traditionelt har kunnet hjælpe os med, har været at forstå, hvorfor vi er forskellige. Her udnytter vi det forhold, at vi er i stand til at sammenligne, hvor meget énæggede tvillinger ligner hinanden, i forhold til hvor meget toæggede tvillinger ligner hinanden. 
Registerleder Kaare Christensen

Dansk Center for Tvillingforskning - Institut for Sundhedstjenesteforskning - Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 3047

Sidst opdateret: 20.10.2023