Skip to main content

Tatoveringer, livsstilsfaktorer - og risiko for kræft

Tatoveringer er blevet et populært modefænomen og det vurderes, at op mod hver tredje unge voksen har været under nålen; men det er endnu uvist, om langvarig eksponering for tatoveringsblæk kan give øget risiko for cancer.

Tatoveringer og risiko for kræft

Vi ved, at visse indholdsstoffer i blæk, som anvendes i tatoveringer, kan give anledning til celleforandringer og dermed være kræftfremkaldende og vi ved desuden, at blækrester kan transporteres fra tatoveringer og rundt i kroppen via lymfesystemet.

Patologers undersøgelser af ondartede lymfeknuder viser, at disse kan indeholde blækrester. Vi ved ikke om blækrester kan forårsage kræft eller om kroppen kan være i stand til at indkapsle eller uskadeliggøre sådanne blækrester; men både Miljø- og Fødevareministeriet og Kræftens Bekæmpelse har givet udtryk for, at der er behov for mere viden om, hvorvidt tatoveringer kan give øget risiko for kræft.

Formål

Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorvidt tatoveringsblæk kan relateres til forekomsten af visse kræftformer såsom hud- og blodkræft. I den forbindelse udføres en spørgeskemaundersøgelse blandt omkring 12.800 danske tvillinger, hvor det for nogle af parrene gælder, at mindst den ene tvilling har fået diagnosticeret en af de mistænkte kræftformer.  Der spørges bl.a. ind til tatoveringer samt livsstil og uddannelse. 

I de statistiske analyser anvender vi en fremgangsmåde, der kan tage højde for mange andre ukendte faktorer, der også kan lede til de samme kræftformer. Dette kan gøres ved at studere tvillingepar, hvor vi ved, at mindst den ene tvilling har fået diagnosticeret den pågældende kræftform. Det store spørgsmål er så, om der blandt to tvillinger i et par er forskelle i om de har tatoveringer, samt hvilke farver, størrelser og hvor længe de har siddet på kroppen.

Finansiering

Undersøgelsen er støttet af midler fra Nordisk Cancer Union og udføres i samarbejde med Dansk Center for Tvillingforskning.

Projektperiode

Dataindsamling: januar til juli 2021
Statistisk analyse: efteråret 2021

Kontaktpersoner

"Der er behov for store og systematiske studier af tatoverede personer for at vurdere de forskellige risici ved tatoveringer - herunder den potentielle risiko for kræft."

Kræftens Bekæmpelse

NorTwinCan : Nordisk Tvillingstudie af Cancer

Det største tvillingstudie i verden for forskning i arvelighed og familiær ophobning af prostata-, bryst-, livmoder- og tarmkræft.

Dansk Center for Tvillingforskning - Institut for Sundhedstjenesteforskning - Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 3047

Sidst opdateret: 20.10.2023